6 april 2017

Nepnieuws: Wat was waar?

Bedankt voor alle reacties op onze quiz. Vandaag de uitslag. Welk nieuws klopte en wat was lariekoek?

Lees hieronder de de uitleg:

  1. De EU kost ons ieder jaar meer

Dit is niet waar. De EU bezuinigt juist. Anders dan in Nederland, raamt de Europese Unie haar kosten over een periode van zeven jaar. De huidige raming loopt van 2014 tot 2020. Hierin geeft de EU 3,6% minder uit dan in de zeven jaar ervoor. Nederland draagt daar een vast percentage aan bij, en dus zien we ten opzichte van de voorgaande periode onze bijdrage minder worden. Daarbij heeft Nederland in 2013, toen over het meerjarig financieel kader onderhandeld werd, ook nog een grote korting bedongen.

  1. De EU wil dat uw stofzuigers niet te hard zuigen

Dit is waar. Een zuinige stofzuiger kost minder energie en dat ontziet de energierekening en het milieu. De Europese standaarden besparen regels; anders moeten 28 landen in evenveel wetten hun eigen productvoorwaarden regelen. De meeste regels hebben als reden bescherming van milieu en consument of het uitgangspunt van een interne markt. Dat is in het directe belang van onze bedrijven maar vooral in het directe belang van consumenten.

  1. Engels wordt op termijn de eerste voertaal in de Europese Unie. Daarom wordt vanaf 2020 Engels verplicht vanaf de basisschool

Dit is niet waar. Het Engels wordt niet de voertaal in de EU, de Europese Unie is er juist om de diversiteit van talen te beschermen. Dit blijft zo, ook na de Brexit. Op Nederlandse basisscholen is minsten 1 uur Engelse les in de laatste twee groepen wel verplicht. Dat komt wel voort uit Europese afspraken om al vroeg met een vreemde taal op school te beginnen. En dat zorgt er misschien wel voor dat Nederlanders de Engelse taal het beste beheersen.

  1. Alle kentekens worden geregistreerd in één Europese databank

Dit is waar. De Europese landen hebben in de Europese Cross Border Enforcement-richtlijn afgesproken dat een EU-land kentekens mag raadplegen bij verkeersovertredingen. Dit soort gegevens kunnen bij veel overtredingen opgevraagd worden. Oppassen dus, wanneer je een keer door Duitsland scheurt.

  1. Europese voetbalteams moeten vanaf volgend jaar de EU-vlag op hun tenue vastnaaien

Dit is niet waar. De Europese Unie heeft geen macht als het gaat om sportbeleid, en kan alleen adviezen geven. In februari nam het Europees Parlement een rapport aan waarin stond dat de lidstaten worden aangemoedigd om een EU-vlag naast de nationale vlag te dragen. Van een verplichting is dus zeker geen sprake. Dit werd door diverse media al snel verkeerd opgeschreven:  “EU demands England football team add its blue and gold flag to shirts alongside three lions“.

Het loont dus om verder te kijken dan de krantenkoppen, en zelf na te gaan of het nieuws wel klopt. Gelukkig prikten sommigen van jullie door het nepnieuws heen.