Nieuwe Europese rapportagenorm bemoeilijkt greenwashing door bedrijven

Nieuwe Europese rapportagenorm bemoeilijkt greenwashing door bedrijven

Gisteravond bereikten het Europees Parlement en de Raad een akkoord voor een nieuwe rapportagestandaard voor bedrijven. Met de nieuwe regels moet greenwashing door bedrijven moeilijker worden.

Namens de sociaaldemocraten zat ik aan de onderhandelingstafel over de richtlijn duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (CSRD).

Met de nieuwe Europese regels worden bedrijven verplicht transparanter te zijn en op dezelfde wijze te rapporteren.

De huidige rapportageregels voor bedrijven zijn ondermaats: er is te weinig duidelijkheid over wat voor duurzaamheidsinformatie moet worden verstrekt. Op deze manier kunnen bedrijven dan ook moeilijk tot de orde worden geroepen voor valse duurzaamheidsclaims. Zo is in het land der blinden eenoog koning. Met de nieuwe Europese regels worden bedrijven verplicht transparanter te zijn en op dezelfde wijze te rapporteren. Op die manier is eenvoudiger te zien welk bedrijf echt groen doet en niet alleen groen praat.

Het akkoord verplicht bedrijven niet alleen jaarlijks verslag te doen van de financiën, maar ook van de inspanningen van bedrijven om de CO2-uitstoot te beperken, duurzamer te worden, en de biodiversiteit te waarborgen.

Op die manier is eenvoudiger te zien welk bedrijf echt groen doet en niet alleen groen praat.

Daarnaast worden bedrijven verplicht uitgebreider te rapporteren over het eigen arbeidsbeleid, zoals het zoals het vergroten van gendergelijkheid en diversiteit, de samenwerking met vakbonden en maatregelen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.  De rapportagestandaard geldt voor bedrijven groter dan 500 werknemers.