Door Agnes Jongerius op 27 oktober 2015

Nieuwe kansen voor een Sociaal Europa

De PvdA Europa verwelkomt de aankondiging van de Europese Commissie om de regels te herzien die uitbuiting van buitenlandse werknemers en sociale dumping mogelijk maken. Dit werd aangekondigd in het werkprogramma van de Europese Commissie voor het komende jaar.

“Na lang aandringen heeft de Commissie eindelijk gehoor gegeven aan de oproep om een einde te maken aan malafide handel in buitenlandse werknemers. Zowel mensen als fatsoenlijke bedrijven worden hier immers de dupe van. Eerlijke arbeidsmobiliteit en een strenge aanpak van misbruik moeten onderdeel uitmaken van dit voorstel.”, aldus PvdA Europarlementariër Agnes Jongerius.

Sociaal beleid

Ook wil de Commissie meer aandacht voor de sociale zorgen van mensen als er economisch beleid wordt opgesteld. Daarbij is het cruciaal dat er niet alleen gekeken wordt naar de hoeveelheid werk, maar ook naar de kwaliteit van het werk. Een belangrijk onderdeel is de hoogte van het salaris, want op dit moment zijn er teveel mensen die te weinig verdienen om rond te komen.

“Eerlijk werk betekent ook voldoende salaris, zodat mensen boodschappen kunnen doen en de huur kunnen betalen. Daar moet de komende jaren hard aan gewerkt worden.”

Andere sociale voorstellen gaan in op betere handhaving  van de regels voor het wegvervoer. Nu moeten vrachtwagenchauffeurs veel te lang achter het stuur zitten, waardoor zij hun gezinnen te weinig zien.

Betere regelgeving

Het is goed om Europese regelgeving tegen het licht te houden,  maar we moeten oppassen dat belangrijke verworvenheden niet op de helling gaan. Europa heeft een hoop bereikt op het gebied van sociale rechten, volksgezondheid, milieu en consumentenbelangen en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Betere regelgeving is regelgeving die mensen beter beschermt.

Agnes Jongerius: “Het Commissie Werkprogramma voor 2016 schept hoge verwachtingen op sociaal gebied. De eerste aanzet ziet er veelbelovend uit, maar mensen in Europa zitten niet te wacht op beloftes – maar op resultaten. Vanuit het Europees Parlement zal ik mijn best doen om de Commissie aan deze beloftes te houden.”

 

 

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in mijn tweede termijn in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een

Meer over Agnes Jongerius