“Noem niets onmogelijk als je nog niet naar de mogelijkheden hebt gezocht”

“Noem niets onmogelijk als je nog niet naar de mogelijkheden hebt gezocht”

Het was een grote overwinning voor het Europees Parlement vorige maand: In het jaar 2030 moet de Europese Unie 60% van zijn CO2-uitstoot reduceren. Een gedurfd en ambitieus besluit. Té ambitieus volgens sommigen, die de centrumlinkse coalitie van voorstemmers verweet het onmogelijke na te streven. 

Mijn nieuw rapport over de financiering van de ‘European Green Deal’, toont het tegendeel. In dit rapport tonen we aan dat er genoeg manieren zijn om de transitie naar een duurzame toekomst te financieren. Onze voorstellen bouwen een brug tussen ambitie en realiteit.

Noem niets onmogelijk als je gewoonweg nog niet naar de mogelijkheden hebt gezocht!

1.8 biljoen euro is het totaalbedrag aan uitgaven van de Europese Unie voor de komende zeven jaar. Dertig procent daarvan, zo’n 600 miljard euro, moet naar klimaatdoelen gaan, maar tot nog toe weigerden conservatieve krachten in Europa dezelfde duurzaamheidseisen toe te passen die we voor duurzame private investeringen wel verplichten.

Ik roep op tot het aannemen van deze standaarden om greenwashing met Europees geld te voorkomen. Ook moeten we ophouden te dweilen met de kraan open. Investeren in een sociale en duurzame toekomst, betekent ook dat we uitgaven die schade berokkenen aan mens en milieu een halt moeten toeroepen.

Geen subsidies meer naar fossiele brandstoffen, en geen staatssteun aan bedrijven die hun werknemers uitbuiten als deel van hun bedrijfsmodel.

Iedereen moet bijdragen, zowel financiële en publieke instellingen, als de Europese Centrale Bank (ECB) en private investeerders. Voor het eerst in de geschiedenis roept het Parlement op om alle private investeringen in vervuilende activiteiten te stoppen. We vragen de ECB ook om duurzame bedrijven te bevoordelen in hun stimuleringspakketen.

Tot slot moeten nationale overheden meer ruimte krijgen om te investeren, juist in deze tijd van crisis. We mogen de bezuinigingspolitiek van de financiële crisis niet herhalen nu we voor een ongekend diepe economische en ecologische crisis staan. Europa moet landen de ruimte geven om te investeren in een duurzame toekomst. Tegelijkertijd kan de Europese Unie met een actievere strijd tegen belastingontwijking en met hogere prijzen voor milieuvervuiling zorgen dat landen meer geld binnenkrijgen.

Als overheden nu investeren in een duurzame economie, plukken we daar in de toekomst de vruchten van. 

Morgen komt mijn rapport ter stemming, vandaag stemt het Europees Parlement over de amendementen. Lees hier het volledige rapport.