Noodzaak van socialer Europa

13 december 2017

De eurozone moet socialer om te kunnen overleven. Dat is de boodschap die Paul Tang en Agnes Jongerius meegeven aan de leiders in de eurozone voorafgaand aan de Eurotop van vrijdag. De plannen die de Commissie daarvoor vorige week heeft gelanceerd, schieten nog ruim tekort.

“De euro draagt op dit moment niet bij aan investeringen, werkgelegenheid. Mensen in Europa moet zeker zijn van bescherming. Spaarders moeten weten dat hun spaargeld veilig is.”, zegt Paul Tang die namens de PvdA-eurodelegatie woensdag in Straatsburg het woord vraagt tijdens het debat met de Raad. “De eurozoneminister blijven uit nationalisme op de rem staan. Zo wil het noorden geen bankenunie om belastingbetalers te ontzien, en is er in het zuiden onwil om giftige bankbalansen op te schonen. Van dit soort nationalisme wordt niemand sterker.”

“De euro moet weer werken voor mensen. Als leiders dat niet willen inzien, kan dat als een boemerang terugkomen doordat steun voor de euro verdwijnt. Het bestuur van de euro zou erop vooruit gaan als ministers van sociale zaken bij de eurogroep aanschuiven.”

‘’Het is hoog tijd dat we van sociale rechten het kloppende hart van de Europese Unie maken’’, aldus Agens Jongerius.

‘’De onlangs uitgeroepen Europese Pijler van Sociale Rechten zou het begin moeten zijn van een sociaal Europa dat mensen beschermt tegen de voor voortdurende race-to-the-bottom tussen landen die met lagere belastingen en flexibele arbeidswetgeving bedrijven proberen te lokken.

‘’Ik ben er trots op dat de Commissie en de lidstaten hebben verklaard dat gelijke kansen, betrouwbare arbeidsvoorwaarden en goede sociale voorzieningen in Europa voorop moeten staan’’. Echter, op dit moment is de Sociale Pijler een symbool zonder concrete maatregelen. Jongerius zal de Commissie daarom vragen welke concrete actie zij gaat nemen en hoe de Commissie de lidstaten gaat aansporen om de beginselen om te zetten in sociale maatregelen. ‘Want een écht sociaal Europa komt er niet zonder concrete maatregelen’’.