20 mei 2015

‘Ondanks zorgen blijft de deur voor Turkije open’

Hierbij de speech van rapporteur Kati Piri bij het debat in het Europees Parlement  vandaag over de voortgang bij de onderhandelingen met Turkije over toetreding.

‘De EU en Turkije zijn belangrijke strategische partners. Het is in het belang van beiden om een nauwe en effectieve samenwerking te hebben. We moedigen Turkije daarom aan om het tempo van de onderhandelingen te verhogen door zich duidelijk uit te spreken én in te zetten voor het respecteren van democratische waarden en principes.

Het Europees Parlement blijft het toetredingsproces van Turkije tot de EU ondersteunen als de hoeksteen van onze betrekkingen. Niettemin vragen wij de Commissie in het rapport om na te gaan hoe de onderhandelingen met Turkije tot dusver zijn gevoerd en hoe deze verbeterd en geïntensiveerd kunnen worden.

In een periode dat de EU zelf intensief discussieert hoe vluchtelingen passende bescherming te bieden, loven en prijzen wij de Turkse overheid voor het feit dat zij op dit moment meer vluchtelingen opvangt dan welk ander land in de wereld! Als we ervoor kiezen dat degenen die bescherming behoeven een veilig heenkomen kunnen vinden in de regio, moeten we onze steun aan Turkije opvoeren. Zodat Turkije naar vermogen kan zorgen voor adequate huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs voor de vluchtelingen en hun kinderen.

Een ander vlak waarop wij de inspanningen van de Turkse overheid en andere betrokkenen steunen en aanmoedigen is ten aanzien van het bereiken van een alomvattende en duurzame afronding van het vredesproces met de Koerdische gemeenschap.

Maar er is ook duidelijk zorg in het Parlement over bepaalde ontwikkelingen in Turkije. Het gaat hierbij om kwesties die de kern vormen van het toetredingsproces, zoals de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. De druk op media en journalisten, die vaak leidt tot intimidatie, ontslag of arrestatie van journalisten en als gevolg een grote mate van zelfcensuur, is een grote zorg voor ons.

Het onlangs aangenomen ‘Veiligheidspakket’ is in onze ogen erg breed in omvang en omzeilt de rechterlijke macht. Het merendeel van de onderzoeken naar de gebeurtenissen die zich in mei en juni 2013 in het Gezi park hebben afgespeeld zijn nog gaande, en er is te weinig vooruitgang geboekt bij het identificeren van verdachten.

Wij zijn van mening, dat de EU de standaard moet blijven voor hervormingen in Turkije. Dit betekent dat we de deur voor Turkije niet willen dichtdoen, maar juist vragen om meer dialoog en intensivering van de betrekkingen. Het rapport van het Parlement stelt verschillende gebieden voor waarvan we geloven dat intensievere samenwerking tot wederzijds voordeel zou leiden.

Bijvoorbeeld op het gebied van het buitenlands- en veiligheidsbeleid, antiterrorisme, energiezekerheid – maar ook specifiek op het gebied van mensenrechten. Het behalen van de officiële openingsmaatstaven, en de daaropvolgende opening van de hoofdstukken 23 en 24 zijn de beste manier om echt effectieve hervormingen te bevorderen.

We staan klaar om Turkije te ondersteunen bij de ontwikkeling van solide en democratische instellingen en doeltreffende wetgeving op basis van respect voor mensenrechten, de rechtstaat en het verdedigen van de belangen van alle sectoren van de Turkse samenleving.

Ten slotte herhaalt het Parlement haar steun voor de hereniging van Cyprus op basis van een eerlijke, alomvattende en duurzame oplossing voor beide gemeenschappen. We verwelkomen het feit dat de leiders van beide gemeenschappen officieel de onderhandelingen onder auspiciën van de VN hebben hervat. Wij geloven dat er een unieke kans is voor een gezamenlijke oplossing in het voordeel van alle Cyprioten. We verwachten dat Turkije een positieve en constructieve rol in dit delicate proces zal vervullen.”