Door Paul Tang op 25 november 2015

Onderzoekscommissie belastingontwijking moet langer doorgaan

Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met haar onderzoeksrapport naar belastingontwijking en de aanbevelingen om deze schadelijke praktijken te stoppen. Het werk is echter nog niet af, sommige relevante documenten worden tot nu toe door de Commissie en de lidstaten achtergehouden. Daarom moet het mandaat van de speciale onderzoekscommissie verlengd worden om zo druk op de Europese regeringen hoog te houden.

De speciale commissie belastingontwijking van het Europees Parlement is ingesteld na het Luxleaks schandaal. Uitkomst van het onderzoek is dat de belastingvoordelen die Luxemburg uitdeelde aan multinationals geen incident zijn. Meer lidstaten, waaronder Nederland, België, Ierland en het Verenigd Koninkrijk werken net zo goed mee aan het tot nul reduceren van de winstbelasting die grote bedrijven moeten betalen. Zo is Nederland op de vingers getikt voor de belastingdeals met Starbucks, omdat deze tot oneerlijke concurrentie leiden ten opzicht van kleinere bedrijven.

De belangrijkste conclusie die het parlement trekt is dat de onderlinge concurrentie tussen lidstaten de belastingopbrengsten structureel uithollen. Alleen door meer Europese samenwerking en coördinatie verhelpen we dat landen tegen elkaar uitgespeeld worden door multinationals. De voorgestelde maatregelen moeten zorgen voor een eerlijk systeem.

“Hoe meer feiten we boven tafel krijgen, hoe groter de druk wordt om ook echt iets te veranderen. Langzamerhand begint het besef te groeien dat het huidige systeem moreel corrupt is. Daarom moeten lidstaten de spelregels aanpassen.”, aldus Europarlementariër Paul Tang (PvdA)

De belangrijkste aanbevelingen zijn het belasten van financiële stromen naar belastingparadijzen, het verplicht rapporteren over hoeveel belasting bedrijven in een land betalen, en het doorvoeren van een gemeenschappelijk grondslag voor winstbelasting in de Europese Unie.

“Alle cijfers en onderzoeken laten zien dat multinationals op dit moment veel te weinig belasting betalen vanwege allerlei schimmige constructies. Ons land heeft een Europese aanpak van belastingontwijking tegengehouden en dat moet stoppen. Het Europees Parlement heeft een duidelijke positie ingenomen en nu is het aan de lidstaten om de bal op te pakken”, aldus Paul Tang.

“We moeten scherp zijn op wie de daders zijn, dit zijn de multinationals en belastingadviseurs die slim gebruik maken van de verschillen en verdeeldheid tussen lidstaten. Maar ook landen als Nederland en Luxemburg zijn een dader, omdat ze doelbewust meewerken aan de praktijken van multinationals om via deze landen winst belastingvrij door te sluizen naar belastingparadijzen. De slachtoffers zijn een gemiddelde winkelier of café-eigenaar die geen korting krijgt op zijn belastingen en daarmee financieel op achterstand staat ten opzichte van de grote merken. Ook particuliere belastingbetalers zijn de pineut, want zij moeten de misgelopen miljarden aan belastingopbrengsten bijpassen.”

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang