Op de valreep akkoord over emissiehandel

Op de valreep akkoord over emissiehandel

Groen licht op het zwaarste dossier in het Europese klimaatpakket. Na dertig uur onderhandelen bereikte Mohammed Chahim een akkoord op het emissiehandelssysteem.

In het kort: Europese industrie zal aan strengere eisen gaan voldoen en meer betalen voor hun CO2-uitstoot. En over vijf jaar zullen ook brandstoffen en de gebouwde omgeving gaan betalen voor hun CO2-uitstoot.

Om dit te compenseren komt er een sociaal klimaatfonds om kwetsbare huishoudens te beschermen voor de kosten van de energietransitie.

Industrie wordt groener

Door deze hervorming komen er duidelijke kaders voor het bedrijfsleven om te vergroenen. Zo komt er een eind aan de gratis uitstootrechten, waardoor vergroenen echt loont. Huishoudens krijgen op hun beurt niet ineens een torenhoge energierekening voorgeschoteld en worden geleidelijkaan gestimuleerd groene keuzes te maken.

Voor ons sociaaldemocraten is het belangrijk dat vooral de industrie aan strengere eisen moet voldoen. Dat had nog wel wat ambitieuzer gemogen wat ons betreft. Gelukkig slaagden we er wel in om de gehele ambitie van het emissiehandelssysteem op te trekken.

“Vergroenen gaat echt lonen.”

Sociaal klimaatfonds

We onderhandelden gelijktijdig over het sociaal klimaatfonds. Een enorm fonds van bijna 90 miljard euro bedoeld om kwetsbare huishoudens te compenseren in de energietransitie.

Vanaf 2027 zal deze maatregel van start gaan. We willen ervoor zorgdragen dat de kosten van de transitie nooit bovenop de hoge energierekening van consumenten komt.

Het sociaal klimaatfonds put onder meer uit de belastinginkomsten voor de CO2-uitstoot van de industrie en zal door de lidstaten worden verdeeld onder de mensen die het het hardst nodig hebben.

Afbouw vrije uitstootrechten CO2

Verde spraken we af dat vanaf het jaar 2026 de industrie minder vrije uitstootrechten krijgt en vanaf 2034 volledig moet betalen voor alle uitstoot.

“De Shells en Vattenfalls van deze wereld worden in de gaten gehouden”

Daarnaast hebben we er als Parlement voor gezorgd dat Brussel de Shells en Vattenfalls van deze wereld goed in de gaten moet houden bij het doorrekenen van deze prijzen naar de consumenten. Meer transparantie over deze doorrekeningen is cruciaal.