Door Kati Piri op 26 november 2015

Overleg tussen Europese regeringsleiders en Turkije mag niet mislukken

“Het overleg tussen de EU en de Turkse regering dit weekend mag niet mislukken. De Europese regeringsleiders hebben al te veel kansen laten liggen om de instroom van asielzoekers naar Europa beheersbaar te maken. De EU moet bereid zijn om naast het bieden van financiële steun ook vluchtelingen te hervestigen. In ruil daarvoor moet Ankara zorgen voor betere opvang en scherpere grensbewaking.” Dat zegt Europarlementariër en EP Turkije rapporteur Kati Piri (PvdA) over de speciale top met Turkije aanstaande zondag.

“Turkije speelt een sleutelrol in de aanpak van deze crisis. Een concrete toezegging van Ankara om afgewezen asielzoekers terug te nemen, zou een grote doorbraak zijn. Zolang de crisis in Syrië voortduurt, zullen vluchtelingen naar Europa blijven komen. Maar goede afspraken met Turkije zouden een einde moeten maken aan de huidige grote instroom, waarbij iedereen die via mensensmokkelaars Griekenland weet te bereiken, ongecontroleerd door kan reizen naar het Westen”, aldus Piri.

“Dit vergt daadkracht en politieke moed van de Europese regeringen. Het wordt de hoogste tijd dat zij laten zien bereid te zijn bij te dragen aan oplossingen en niet alleen in Brussel hun handtekening zetten en vervolgens geen actie ondernemen.”

De top moet ook gebruikt worden om de Turkse regering te wijzen op de grote zorgen die de EU heeft over een aantal interne ontwikkelingen in het land. De PvdA vindt dat het vredesproces met de Koerden onmiddellijk hervat moet worden en maakt zich ook grote zorgen over de inperking van fundamentele rechten.

Kati Piri: “Europa moet eerlijk zijn over de negatieve ontwikkeling in Turkije op het gebied van mensenrechten en persvrijheid. We mogen ons de mond niet laten snoeren omdat we Turkije nu zo hard nodig hebben vanwege het vluchtelingenprobleem. Tijdens het overleg zondag moeten de regeringsleiders een duidelijk signaal afgeven.”

Tenslotte heeft het neerschieten van een Russische straaljager door het Turkse leger de internationale verhoudingen rondom Syrië verder op scherp gesteld. De situatie mag niet verder escaleren. Dit is de boodschap die de EU richting Ankara en Moskou moet uitdragen.

“De Weense vredesbesprekingen over Syrië moeten doorgaan. Ook moeten daar afspraken gemaakt worden over het beter coördineren van de strijd tegen IS zodat dit soort ernstige incidenten voorkomen kunnen worden.”

 

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri (1979) is vicepresident van de S&D-groep op buitenlandse zaken, burgerlijke vrijheden, mensenrechten en defensie. Kati is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en van de commissie Burgerlijke vrijheden en Mensenrechten. Daarnaast is ze onderdeel van de EU-Turkije commissie. Hiernaast is ze de Internationaal Secretaris in het partijbestuur van de Partij van de Arbeid.

Meer over Kati Piri