29 maart 2017

Paul Tang: “Chaotische taferelen rondom Brexit”

Paul Tang: PvdA-Eurodelegatieleider:  ” Theresa May spreekt van een ´clean Brexit´, maar de situatie had niet chaotischer kunnen zijn. Terwijl Londen een lastige scheiding moet voorbereiden, stuurt de Schotse overheid aan op een nieuw onafhankelijkheidsreferendum. Het Verenigd Koninkrijk lijkt verdeelder dan ooit.”

“Het is moeilijk om in te zien hoe de Britten, of wij, beter gaan worden van dit schouwspel. De hartelijkheid tussen beide gesprekspartners lijkt ver te zoeken. Toch hoop ik dat wordt ingezet op een goede relatie tussen de EU en het VK, zodat een harde concurrentiestrijd wordt voorkomen en de bedrijvigheid niet te veel geschaad wordt.”

“Het Europees Parlement moet binnen twee jaar instemmen met het terugtrekkingsverdrag. Daarnaast wordt er gewerkt aan een handelsverdrag dat de toekomstige verhouding tussen het VK en de EU bepaalt. Voor de PvdA Eurodelegatie is het, in navolging van Lodewijk Asscher, essentieel dat er  ambitieuze maatregelen tegen belastingontwijking in dit verdrag staan. Dat is een breekpunt.”

persbericht 29 maart 2017