Door Paul Tang op 23 november 2016

Paul Tang (PvdA): Nieuwe Europese pensioenrichtlijn brengt betere bescherming en meer transparantie

De nieuwe Europese pensioenrichtlijn die deze week wordt aangenomen in het Europees Parlement zorgt voor meer openheid van investeringen. Ook zorgen de nieuwe regels voor een betere bescherming van deelnemers in het geval dat een pensioenfonds wil verhuizen naar een ander land. Alle Europese landen houden hun eigen pensioenstelsel, alleen stelt de nieuwe richtlijn een aantal minimumvoorwaarden. Paul Tang (PvdA) is tevreden met het nieuwe voorstel.

“Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie was veel te gedetailleerd en bracht weinig wezenlijke verbeteringen. Het voorstel kreeg dan ook een negatief advies van de juridische dienst van de commissie. ”, legt Tang uit. De Raad van Ministers en het Europees Parlement, met Tang als schaduwrapporteur voor de sociaaldemocraten, hebben het wetsvoorstel echter grondig herzien. “Nationale pensioenstelsels worden nu ongemoeid gelaten, terwijl grensoverschrijdende problemen worden aangepakt.”

De meeste Nederlandse pensioenfondsen voldoen al lang aan de minimumvoorwaarden.  Wel biedt de richtlijn een aantal concrete verbeteringen voor de positie van deelnemers aan pensioenfondsen. Zo moet een fonds op tijd aangeven welke kortingen het door wil voeren, zodat deelnemers niet meer in de krant hoeven te lezen dat hun pensioen wordt verlaagd.

“Met pensioengeld moet voorzichtig worden omgesprongen en het is goed dat we binnen Europa afspraken hebben gemaakt om de deelnemers te beschermen.  Zo kunnen fondsen niet langer zomaar verhuizen naar landen met minder strenge regelgeving. Er is een driedubbele controle ingevoerd: een (gekwalificeerde) meerderheid van de deelnemers moet instemmen, toezichthouders moeten hun akkoord geven en dekking van verhuizende fondsen moet volledig zijn”, aldus Tang.

Een ander belangrijke aspect van de richtlijn is dat fondsen nu verplicht worden om verantwoording af te leggen over hun investeringen. Volgens Tang is dit heel belangrijk omdat het nu in veel gevallen niet duidelijk is wat de investeringen voor gevolgen hebben voor de samenleving en het milieu.

“Pensioenfondsen investeren met andermans geld en deelnemers moeten inzicht hebben in wat er met hun geld gedaan wordt.  Als deelnemers niet willen dat er investeringen worden gedaan in bedrijven die wapens produceren of slecht zijn voor het milieu kunnen ze dat nu zelf controleren.”

“De pensioenrichtlijn is  een voorbeeld van bescheiden, maar effectieve Europese regelgeving die de consument ten goede komt. “, aldus Paul Tang.

(persbericht 23 november 2016)

 

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang