Door Paul Tang op 20 mei 2016

Paul Tang: ontgiften van pakketjes rommelhypotheken

“Nieuwe Europese regels moeten voorkomen dat banken in de toekomst wederom giftige pakketten van slechte leningen doorverkopen, verpakt in complexe ondoorzichtige structuren.”

Dit zegt Paul Tang (PvdA) die namens het Europees Parlement verantwoordelijk is voor de nieuwe wetgeving op het gebied van securitisatie. Securitisatie is een techniek om een aantal op elkaar lijkende leningen, bijvoorbeeld hypotheken, in één pakket te stoppen om door te verkopen aan investeerders. In 2008, tijdens de Amerikaanse huizencrisis, bleken veel van deze pakketjes vol te zitten met rommelhypotheken. Er was lucht verpakt, die was voorzien van een triple A rating. Securitisatie speelde daardoor een hoofdrol in het veroorzaken van de financiële crisis.

“We moeten lessen trekken uit de crisis en zorgen dat er voor giftige producten geen plek meer is. Dit bereiken we alleen met strenge controle en volledige transparantie. De belastingbetaler mag niet nog een keer opdraaien voor het wanbeleid van de financiële sector”, aldus Paul Tang.

Nieuwe Europese wetgeving moet ervoor zorgen dat toezichthouders controle kunnen uitoefenen op de markt. Tang stelt daarom een publiek register voor, waardoor de informatie over securitisaties openbaar wordt voor investeerders en toezichthouders. In aanloop naar de crisis heeft het toezicht onder andere gefaald vanwege een gebrek aan transparantie over welke bank welke investeringsposities had.

Paul Tang (PvdA):” Securitisatie kan in theorie werken in het voordeel van de Europese economie en stabiliteit van de financiële sector. Dit is tot nu toe alleen theorie. We kunnen dat alleen in de praktijk brengen door duidelijke en strenge regels. Daarom moeten we ons nu niet laten opjagen door de financiële sector die graag alles morgen al klaar willen hebben. We moeten dit zorgvuldig doen.”

De markt van securitisatie kan leiden tot meer investeringen en een gezonde risicospreiding tussen banken en investeerders, maar daarvoor is er wel een degelijk wettelijk kader nodig. Komende week worden de plannen besproken in het Europees Parlement.

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang