Door Agnes Jongerius op 2 februari 2016

Plannen ‘Brexit’ scheppen tweederangsburger: Europa onwaardig

De knieval van EU-president Tusk voor de Britse premier Cameron is Europa onwaardig. Natuurlijk willen we dat de Britten bij de Europese Unie blijven, maar daarvoor moeten we niet onze principes verkwanselen. De Europese Unie is gebouwd op onderlinge solidariteit, tussen landen, tussen mensen. Daar moeten we niet aan tornen.

 

Want door toe te laten dat Groot-Brittannië kan gaan snoeien op de sociale zekerheid van migranten uit andere EU-landen scheppen we een Europa van eerste en tweederangsburgers. Het is een van de belangrijkste pijlers van de interne markt: het vrij verkeer van personen. Dat brengt grote economische voordelen, maar vraagt ook sociale offers. Als er fraude is met uitkeringen, kunnen de Britten dat gewoon nationaal aanpakken. Daar hoeven de Europese principes niet voor op de helling.

 

De toestroom van veel werknemers uit Midden- en Oost-Europa heeft natuurlijk niet met uitkeringen te maken. De Britse economie profiteert ook flink van arbeidskrachten, die goedkoop en zonder afdracht van sociale premies worden ingezet. Die oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt is ook veel Britten een doorn in het oog. ‘Europa’ is dan de makkelijke zondebok.

 

Daarom zou het beter zijn geweest als de twee leiders hun energie hadden gestoken in betere regels voor eerlijke arbeidsmigratie. En hadden vastgelegd dat in ieder land gelijk loon voor hetzelfde werk op dezelfde werkplek wordt betaald. Zo voorkom je dat migranten worden uitgebuit, houden alle Britten een gelijke kans op een baan en kan je misbruik met sociale zekerheid tegengaan.

 

De Europese Commissie heeft hiervoor plannen toegezegd, maar is nog steeds aan het broeden. Deze plannen hadden al in december vorig jaar gepresenteerd moeten worden. Kwade tongen beweren dat dit ‘labour mobility pack’ is uitgesteld om de Britten tegemoet te kunnen komen. Terwijl de beste oplossing zou zijn om zo snel als mogelijk door betere regels voor arbeidsmigratie een eind te maken aan spanningen en fricties op de Europese arbeidsmarkt.

 

Met dergelijke maatregelen kom je echt tegemoet aan het ongenoegen van de Britten. En toon je dat Europa niet het probleem, maar de beste kans op een oplossing is. Het beste antwoord op ‘Brexit’ dus.

 

 

 

 

 

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in mijn tweede termijn in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een

Meer over Agnes Jongerius