Door Paul Tang op 15 december 2015

Private investeringen zijn bijna 20% lager. We hebben een Europees Deltaplan nodig!

Veel mensen in Europa kunnen het hoofd niet of nauwelijks boven water houden, getroffen door de storm van de economische crisis. Het is daarom de grote opdracht voor Europese politici om de economie op het droge te krijgen en om nieuwe stormen te kunnen doorstaan. Het is deze week voor het eerst dat de voorzitter van de Eurogroep Jeroen Dijselbloem met het parlement in debat gaat over de economische strategie.

Een strategie die gebaseerd is op het leggen van zandzakken. Het is goed dat er aandacht is voor het begrotingseffect voor de eurozone als geheel en het versterken van de bankenunie. Ook steun ik de aanbeveling aan landen met een overschot op de lopende rekening om investeringen aan te jagen.

Toch laten de zandzakken juist zien waar de gaten in de dijken zijn. De aanpassing is door budgettaire voorzichtigheid en financiële fragmentatie onevenwichtig en daardoor uiterst traag. Deze strategie kent hoge kosten in termen van lage groei en hoge werkloosheid. Het lijkt wel of de Europese Centrale Bank alleen staat voor de opdracht om de economie weer op gang te krijgen.

Bovendien is de potentie van groei en banen minder dan ooit: de private investeringen zijn bijna 20% lager dan voorheen en de publieke investeringen hebben een knauw gekregen, terwijl de rente historisch laag is. Illustratief is dat de eurozone jaar na jaar achterloopt bij de Verenigde Staten.

Het harde werk van het sjouwen met zandzakken is niet voldoende. We hebben een Europees deltaplan voor een democratische en solidaire eurozone nodig. Zo kan iedereen weer het hoofd boven water houden en kan een nieuwe storm ons niet weer bedreigen.

Paul Tang

Paul Tang

In het Europees Parlement hou ik me met name bezig met het economisch en monetair beleid, financiële regelgeving, belastingontwijking, budget, energie, innovatie. Met het oprichten van de bankenunie is een eerste stap gezet naar een bankensector die weer dienstbaar wordt voor de samenleving. Problemen bij banken moeten in de eerste plaats terechtkomen bij degenen die

Meer over Paul Tang