Door op 13 september 2016

PvdA-boodschap aan ‘Staat Europese Unie’ : Europa moet werken

Dít staat Europa te doen:

  • Geef de economie meer lucht en zorg zo voor meer zekere, toekomstbestendige  banen.
  • Werk aan een echt sociaal Europa, waar het niet om de markt maar om de mens draait.
  • Wees een wereldspeler, die vecht tegen geweld en staat voor mensenrechten en democratie.

Dit is de boodschap van de PvdA-Eurodelegatie aan voorzitter  Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie, die morgen zijn jaarlijkse ‘Staat van de Europese Unie’ zal uitspreken. Die ‘staat’ is – op z’n zachtst gezegd – allerbelabberdst. De Britten hebben de benen genomen, de resterende 27 EU-landen blinken uit in besluiteloosheid. Het geloof in Europa verdampt. Populisten gaan met het ongemak van de Europeanen op de loop.

Alleen een daadkrachtig en geloofwaardig Europa heeft toekomst. Dat vergt moed en solidariteit. Van de EU-landen, van de Europese Commissie, van het Europees Parlement, van de Europese burger. Het is een politieke keuze voor een Europa, dat pal staat voor al zijn burgers en niet alleen voor de belangen van bedrijven en banken.

Niet lullen, maar poetsen dus. Europa moet werken.

Paul Tang: “Het is de hoogste tijd voor investeringen. Niet alleen via het Juncker-fonds, dat 300 miljard euro aan het rollen moet brengen. Ook door landen de ruimte te bieden om bestedingen te doen, die duurzame groei en banen opleveren. Het is dan ook hoog tijd om ons te ontdoen van het keurslijf van de Brusselse begrotingsregels. Juncker kan daar morgen een aanzet toe doen.”

Agnes Jongerius: “De Europese Commissie moet serieus werk maken van de bestrijding van de groeiende ongelijkheid in Europa; ongelijkheid tussen landen én binnen landen. Daarnaast moet de oneerlijke concurrentie tussen werknemers en bedrijven aangepakt worden. Een sociaal Europa moet nu echt vorm krijgen. We kunnen niet meer wegkomen met loze beloften. De Europese Unie staat op een kruispunt: of ze gaat leveren voor de bevolking of ze zal ten onder gaan.”

Kati Piri: “Europa moet zijn verantwoordelijkheid in de wereld nemen. De Europese Commissie moet de EU-landen overtuigen, dat alleen samenwerking tot resultaat leidt. Om sterker te staan tegen terreur, die nu ook Europa raakt. Om bij te dragen aan de oplossing van conflicten, die honderdduizenden vluchtelingen ook naar Europa brengen. Om een humaan vluchtelingenbeleid mogelijk te maken, waarbij Europa model kan staan voor de wereld”.