Door op 14 september 2016

PvdA: Boter bij de vis, daar gaat het om

Boter bij de vis. Daar zit de Europese burger op te wachten. De waslijst van plannen en initiatieven, die Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie vandaag in de ‘State of the European Union’ presenteerde, is indrukwekkend en ambitieus. Maar alleen een Europa dat echt ‘levert’ kan pas rekenen op het  vertrouwen van de Europese burger.

Dat zegt de PvdA-Eurodelegatie vandaag in reactie op de jaarlijkse rede van de commissievoorzitter in het Europees parlement. “Onze kinderen verdienen een betere Europese Unie”, zei Juncker terecht. Maar dat is geen Europa dat voortmoddert in een brei van woorden, maar wordt afgerekend op zijn daden. Europa moet werken.

Delegatieleider Paul Tang: ‘Het besef, dat investeringen de sleutel zijn tot vertrouwen, is doorgedrongen. Juncker wil zijn investeringsfonds verlengen en verdubbelen en roept zelfs op tot intelligentere begrotingsregels. Dat is een stap, want er waren tijden dat de Commissie alleen in termen van bezuinigingen en regeltjes dacht. Nu is het zaak dat Juncker de belofte inlost, en snel. Als we kijken welke uitdagingen er op de EU afkomen, is het leveren of verdwijnen. Die urgentie sprak nog niet uit de toespraak, maar dat is Juncker vergeven als hij met daden het tegendeel bewijst. ‘

Agnes Jongerius is blij dat Commissievoorzitter Juncker het belang van een sociaal Europa onderstreept. ‘Europa is niet sociaal genoeg’, constateert hij terecht. Maar laten we die constatering handen en voeten geven, ook bij de aanpak van de jeugdwerkloosheid.

‘De verdubbeling van het budget voor de aanpak van jeugdwerkloosheid in Europa is een zeer goede stap. Verschillende Europese landen kampen nog steeds met veel te hoge jeugdwerkloosheid en er dreigt een verloren generatie te ontstaan. Het is alleen jammer, dat de Commissie blijkbaar geen lessen heeft getrokken uit de afgelopen jaren. Het gros van de werkloosheid los je namelijk niet op met meer opleidingen of sollicitatiecursussen alleen. Er is ook echte en robuuste economische groei nodig; en juist daar ontbeert het ons aan. Alleen door de vraagkant van de economie te stimuleren en de productiviteitsverschillen in Europa serieus aan te pakken kunnen we de belofte van de Europese samenwerking waarmaken; de belofte van vrede, veiligheid én welvaart, voor iedereen’, aldus Jongerius

Kati Piri hoopt dat de beloftes op het gebied van vluchtelingenbeleid waargemaakt kunnen worden zodat Europa model kan staan voor de wereld.

Samenwerking tussen alle EU-landen is verder cruciaal om tot oplossingen voor de migratiestromen te komen. Laten we ons niet blind staren op onze interne verdeeldheid, maar met onze buurlanden actief in gesprek blijven,’ aldus Kati Piri