18 april 2018

PvdA-Eurodelegatie: Alle EU-benoemingen moeten 100% transparant zijn

De flitspromotie van Selmayr is een coup geweest, en dat kunnen we niet rechtvaardigen. Door het optreden van de Europese Commissie en Martin Selmayr is het vertrouwen van burgers in de Europese Unie geschaad.

De PvdA-Eurodelegatie wil daarom dat alle interne procedures van de Europese Unie, dus ook die van het Europees Parlement, moeten worden herzien. Alle benoemingen binnen de Europese Unie moeten transparant zijn en er mag geen ruimte zijn voor vriendjespolitiek.

Selmayr moet terugtreden en de procedure moet opnieuw en zorgvuldig worden overgedaan.