Door op 13 september 2017

PvdA-Eurodelegatie: Mooie woorden, nu vooral hard werken

De Europese lidstaten kunnen in de komende jaren dichter naar elkaar toe groeien. In de plannen, die Jean-Claude Juncker vandaag in de ‘State of the European Union’ presenteerde zitten in ieder geval ingrediënten om ongelijkheid te bestrijden en de Europese eenheid te versterken. ‘Een cruciale voorwaarde voor een succesvolle Europese Unie’, stelt de PvdA. Maar ‘the proof of the pudding is in the eating’, de PvdA wil een Europese Commissie zien die harder werkt aan een Europa van gelijkwaardigheid. Landen moeten gezamenlijk hun schouders onder de plannen zetten om Europa sterker te maken.

Dat zegt de PvdA-Eurodelegatie vandaag in reactie op de jaarlijkse rede van de commissievoorzitter in het Europees Parlement.

Delegatieleider Paul Tang: “Juncker pleit terecht voor moed, om de grote problemen aan te pakken. Het versterken van de eurozone is essentieel voor stabiliteit en investeringen zodat iedereen kan profiteren van onze welvaart. Evenzo is goed dat de Commissievoorzitter erop hamert dat de grote bedrijven een eerlijke bijdrage leveren en dat er een moderne winstbelasting moet komen, zodat ook internetreuzen hun deel gaan betalen. Schuilen achter nationale grenzen is niet moedig en pakt geen problemen aan, zeker de grote niet.

 Agnes Jongerius: “De Commissie ziet nu ook in dat we bedrijven en burgers beter moeten beschermen tegen de nadelige gevolgen van globalisering. Dat is mooi. Handelsverdragen worden transparanter en er komt een openbaar onderhandelingsmandaat. Handelsverdragen moeten dus ook afgesloten worden met meer aandacht voor de arbeidsrechten. Er komt een grensoverschrijdende arbeidsinspectie, belangrijk om brievenbusfirma’s en sociale dumping aan te pakken. Het is opnieuw duidelijk dat geworden dat we  geen eerste en tweede klas werknemers in Europa willen hebben. Gelijk loon voor gelijk werk moet de standaard zijn, maar daar zijn we nog lang niet. We moeten meer doen om de groeiende ongelijkheid tussen Oost- en West-Europa te bestrijden.  De komende jaren moeten we laten zien dat Europa werkt voor iedereen: Voor Nederlandse truckers, maar ook voor Poolse bouwvakkers.”

Kati Piri: “Het is goed – dat er na jaren van crisis – weer aandacht is voor het fundament van de Europese Unie: de rechtsstaat. De erosie van democratie binnen EU lidstaten moet een halt worden toegeroepen. Ook migratie blijft een splijtend onderwerp in de EU. Juncker’s pleidooi voor legale routes voor kwetsbare vluchtelingen vindt hopelijk ook weerklank bij de Europese leiders. Er is veel werk verricht om de migratiestromen te beperken, maar een humaan, rechtvaardig migratiebeleid is nog ver weg. Op dat gebied moeten de komende maanden nog grote stappen worden gezet.”