6 juli 2016

PvdA-Eurodelegatie wil dat de Europese Commissie inbreukprocedure opstart tegen Polen

Het bestaan van Noord-Koreaanse dwangarbeiders in Polen is onomstotelijk aan het licht gebracht. In een vandaag gepresenteerd rapport van de studiegroep ‘Slaves of the system’ wordt aangetoond hoe de uitbuiting precies in zijn werk gaat. Zelfs Nederlandse reders blijken via onderhoudscontracten bij verdachte Poolse scheepswerven betrokken. Het gaat om minstens honderden mensen. Op basis van alle feiten die nu aan het licht zijn gebracht hebben Europarlementariërs Kati Piri en Agnes Jongerius de Europese Commissie gevraagd om actie te ondernemen door een zogenaamde inbreukprocedure op te starten. Door middel van deze procedure kunnen lidstaten verplicht worden Europese regelgeving alsnog toe te passen.

Jongerius: “We wisten al dat het niet in de haak was, maar dat de uitbuiting zo eenvoudig en geraffineerd wordt uitgevoerd is meer dan stuitend.”

Piri: “Het is niet te bevatten dat de mensenrechten op zo een grove schaal worden geschonden in een Europees land. De Commissie moet ingrijpen.”

Eerdere onthullingen door de Universiteit Leiden en online tv-magazine Vice eind mei toonden al aan dat Noord-Koreaanse arbeiders onder erbarmelijke omstandigheden in Polen leven en werken. Toen liet de Commissie weten dat ze alleen kunnen ingrijpen via een zogenaamde ‘inbreukprocedure’ als Europese regels worden overtreden. Volgens de Europarlementariërs Piri en Jongerius doet het rapport elke laatste twijfel hierover verdwijnen. De arbeiders werken bij bouw- en industriële bedrijven in Polen. Ze werken vaak zes dagen per week en maken veel meer uren dan wettelijk toegestaan. Bijna hun hele loon wordt ingehouden en verdwijnt in de schatkist van Pyongyang.

Piri: “Als we toestaan dat Noord-Korea haar eigen bevolking op deze manier inzet om aan harde valuta te komen, ondermijnen we bovendien de VN sancties tegen het regime in Pyongyang”.

Volgens Jongerius heeft de Commissie geen excuus meer om weg te kijken: “Het is overduidelijk dat fundamentele Europese arbeidsrechten worden overtreden en dat deze mensen op schaamteloze wijze worden uitgebuit.”

De PvdA-Eurodelegatie heeft de Commissie via officiële weg opgeroepen de inbreukprocedure zo snel mogelijk op te starten en tevens de aanwezigheid van Noord-Koreanen in andere lidstaten grondig te onderzoeken.

kijk hier voor het hele rapport : Final final final report Slaves to the System incl numbers