Door Paul Tang op 2 oktober 2015

PvdA Europa wil dat broncode sjoemelchips openbaar wordt

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) wil dat de Europese Commissie autofabrikanten dwingt om de broncode van motormanagementsoftware openbaar te maken. Vorige week kwam vast te staan dat Volkswagen stikstoftesten manipuleert met slimme software.  Dit soort sjoemelchips kunnen herkennen dat een auto zich in testomstandigheden bevindt.  Paul Tang roept de Europese Commissie via schriftelijke vragen op om de autofabrikanten open kaart te laten spelen.  “We weten nu dat dit soort chips bestaan, maar nog niet hoe ze werken. Autofabrikanten kunnen dus gemanipuleerde testmodellen blijven aanleveren. Brussel moet autofabrikanten daarom dwingen hun informatie over software te delen, zodat we ook sjoemelgevallen van andere fabrikanten bloot kunnen leggen. Dan laat Brussel meteen zien dat het op de hand van de consument en het milieu is, en niet op die van autofabrikanten”, aldus Paul Tang.

Broncode is nodig voor een eerlijke test

Het is al langer bekend dat bij stikstoftesten de waarden sterk afwijken van de waarde die in reëel gebruik gemeten worden.  Testwaarden kunnen tot veertig  keer kleiner zijn dan reële waarden.  Zo geraffineerd werkt deze sjoemelchip. Voor controlerende instanties is het essentieel dat ze toegang krijgen tot de data van de sjoemel chip om zo tot een eerlijke test te komen.

Dat voertuigtesten in Europa niet goed werken staat al langer vast. In 2013 stelde de PvdA in het Europees Parlement de Commissie vragen over afwijking bij CO2-testen. De Commissie wees toen op het rijgedrag van consumenten. Met de huidige onthullingen, is het maar zeer de vraag of het echt de consument is die blaam treft. Daarom moet er een diepgaand onderzoek komen naar alle Europese voertuigentesten.

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang