Door op 8 september 2017

PvdA: Laatste kans voor Juncker

De PvdA-Eurodelegatie wil dat Juncker volgende week in zijn jaarlijkse Staat van de Unie met een helder verhaal komt. De plannen van de afgelopen jaren waren misschien ambitieus, maar de resultaten zijn zeker teleurstellend.

De ongelijkheid tussen Oost- en West- Europa neemt toe. Vluchtelingen kunnen niet op een veilige manier naar Europa komen. En de Eurozone is niet klaar voor een nieuwe crisis

Het is voor Juncker nu de laatste kans om met oplossingen te komen, zo stelt de PvdA-Eurodelegatie.

Paul Tang: “De euro draagt op dit moment niet bij aan stabiliteit en volledige werkgelegenheid. Dat komt, omdat landen die willen investeren dat niet kunnen. Een onderling waarborgfonds kan ervoor zorgen dat landen weer ruimte hebben voor anticyclisch beleid. Maar er is meer nodig. Voor een echt stabiele euro moeten landen gezamenlijk obligaties uit kunnen geven. En het instellen van een eurozoneparlement kan zorgen voor de noodzakelijke  democratische verantwoording. Dit zijn de keuzes die gemaakt moeten worden”

Agnes Jongerius: “Juncker zegt al jaren zich sterk te maken voor een sociaal Europa, maar tot nu toe zonder al te veel succes. Cijfers laten zien dat de ongelijkheid in Europa groeit. De lonen in veel landen in het Oosten dalen. Het vertrouwen dat iedereen voordeel heeft van Europese samenwerking zakt dan weg. In  de komende jaren kunnen we laten zien dat Europa wel werkt voor iedereen: voor Nederlandse truckers, maar ook voor Poolse arbeiders. Dat we werknemers beschermen en zorgen voor gelijk loon voor gelijk werk.”

 Kati Piri: “De uitspraak van het Europees Hof is duidelijk. Alle landen zijn verplicht mee te werken aan de herverdeling van vluchtelingen binnen de EU. Een Hongaarse ‘nem’ mag niet worden getolereerd. Met de juridische duidelijkheid is de politieke onenigheid echter nog lang niet beslecht. De afgelopen maanden is alle energie gestopt in het tegenhouden van vluchtelingen. De ambitie voor 2018 moet echter zijn het managen van migratie – op een humane, maar strenge manier. Legale routes voor kwetsbare mensen in nood, en een effectieve terugkeer voor mensen die illegaal de oversteek maken. Daarvoor zijn goede afspraken nodig met derde landen – niet alleen over prikkeldraad, maar ook over goed bestuur.”