9 september 2015

PvdA steunt Europese migratievoorstellen en vraagt om EU-Turkije Top

Het is goed dat de Commissie met het voorstel komt om 120.000 asielzoekers extra binnen Europa te verdelen, zodat niet enkele landen alle last dragen en andere landen te weinig doen. De grote vraag de komende weken is of ook de Europese regeringsleiders bereid zijn om solidair te zijn met elkaar in de aanpak van de vluchtelingencrisis. Daarnaast wil de PvdA speciale aandacht voor de situatie in Turkije omdat de veiligheidssituatie in dit land steeds slechter wordt.

Betere opvang & asielprocedure in de regio

Naast onderdak, eten en zorg wil de PvdA ook dat er voor onderwijs wordt gezorgd in de opvangcentra in de regio. Dit kan gefinancierd worden uit het noodfonds van 1,8 miljard dat de commissie wil instellen om de gebieden waar veel vluchtelingen vandaan komen te ondersteunen. Als mensen hun thuis moeten ontvluchten vanwege oorlog, moeten we ze niet in de handen van mensensmokkelaars duwen door hen geen optie te geven op een legale en veilige manier naar Europa te reizen. Daarom pleit de PvdA al langer voor manieren om buiten de Europese Unie al een asiel aanvraag te doen. De commissie heeft dit vandaag ook voorgesteld en de PvdA wil dat de regeringsleiders hier snel overeenstemming over bereiken.

 EU-Turkije Top

De situatie in Turkije vraagt om speciale aandacht. In juli alleen al kwamen er 50.000 asielzoekers via Turkije naar Griekenland. Op dit moment vangt Ankara al 1,8 miljoen Syrische vluchtelingen op, en terugkeer naar hun thuis lijkt voorlopig nog niet mogelijk. Europarlementariër Kati Piri is voor het parlement rapporteur over de onderhandelingen met Turkije en volgt de situatie daar op de voet.

Turkije levert enorme inspanningen wat betreft de opvang, maar heeft inmiddels ook de noodbel doen luiden. Doordat de veiligheidssituatie in het land met de dag verslechtert en het perspectief voor vele vluchtelingen op een toekomst met werk en scholing voor de kinderen niet toe neemt,  is het tijd om een EU migratietop met Turkije bijeen te roepen. Op deze top kunnen afspraken kunnen gemaakt worden over op welke manier Europa kan bijdragen aan het verbeteren van de situatie van vluchtelingen in de regio. Daarnaast biedt deze bijeenkomst een kan om een gezamenlijke en effectieve aanpak tegen mensensmokkel te formuleren.