27 oktober 2015

PvdA strijdt voor netneutraliteit

De PvdA is een voorvechter van netneutraliteit. Dat was zo in het Nederlandse parlement en dat is onverminderd zo in het Europese parlement. Daarom hebben de PvdA-europarlementariërs voor amendementen gestemd die netneutraliteit klip en klaar vastleggen.

Een meerderheid in het Europees Parlement heeft een definitie van netneutraliteit voorgesteld. Helaas heeft dit op onvoldoende steun vanuit de Europese lidstaten kunnen rekenen.

Er ligt een compromisvoorstel van de Raad waarin de gelijke behandeling van het internetverkeer in Europa opgenomen is in artikel 1.1 en artikel 3.3. Dit is een verbetering voor veel landen maar niet voor Nederland. We moeten namelijk constateren dat een eenduidige definitie van netneutraliteit ontbreekt. Dit zal ons kunnen opbreken bij het handhaven van de gelijke behandeling van internetverkeer.

Daarom hebben wij voor de amendementen gestemd die de definitie van netneutraliteit in ere herstellen, zoals verwoord door het Europees Parlement in haar oorspronkelijke positie.

Ongeacht deze uitkomst van de stemmingen, zal de PvdA delegatie zich ook in de toekomst blijven inzetten voor behoud van netneutraliteit en de mogelijkheid voor individuele lidstaten, zoals Nederland, om scherpere regels op dit vlak in te stellen.

Zie hier de tekst van het persbericht van 27 oktober 2015 over de stemming:

Europees Parlement bezegelt afschaffing roamingkosten

Voor mobiel bellen en internetten in een ander land van de Europese Unie hoeft straks niet langer extra worden betaald. Met ingang van 15 juni 2017 mogen telecombedrijven geen roamingkosten meer in rekening brengen.

Na jaren van touwtrekken met de EU-lidstaten heeft het Europees Parlement deze afspraak zojuist definitief bezegeld. Op weg naar die totale afschaffing wordt roaming al op 30 april 2016 aan een maximum gebonden. Voor een minuut bellen of een megabyte internetten mag vanaf dan maximaal 5 cent in rekening worden gebracht. Nu ligt dat bedrag rond de 20 cent.

“Dit is goed nieuws voor de consument, al heeft het door getraineer van een aantal lidstaten langer geduurd dan nodig,” aldus PvdA-Europarlementariër Paul Tang, “telecommaatschappijen hebben onze mobiele communicatie te lang als melkkoe mogen gebruiken”.

Het afschaffen van de roamingkosten maakt onderdeel uit van een telecompakket, waarin ook afspraken zijn gemaakt over ‘netneutraliteit’. Daarbij gaat het erom dat het internet zonder drempels of kosten voor iedereen op dezelfde manier toegankelijk moet zijn.

In Nederland was dit al sinds 2012 op een sluitende wijze bij wet geregeld. De afspraken, die nu op Europees niveau zijn gemaakt, gaan minder ver en zijn dus geen verbetering voor Nederland. Wel voor al die EU-landen, waar op dit punt helemaal niets is geregeld. Met dit compromis wordt in ieder geval voorkomen dat internet daar een speelbal van de vrije markt wordt.

“Maar de nu gemaakte afspraken gaan niet ver genoeg. Een heldere definitie van netneutraliteit ontbreekt. Ook zijn er sluiproutes mogelijk om de gelijkheid op internet te omzeilen. Daarom hebben we voorstellen om tot een scherpere definiëring van netneutraliteit te komen gesteund”, aldus Paul Tang. 

De PvdA zal daarom ook in de toekomst blijven strijden voor gelijkheid voor iedereen op internet. “Het mag niet zo zijn dat internet wordt misbruikt om de telecomindustrie te spekken. Maar nu tegen dit compromis stemmen had het afschaffen van de roamingkosten in gevaar gebracht. En dat had uiteraard buitengewoon onverantwoord geweest”, aldus Paul Tang.