28 mei 2015

PvdA wijst plan voor minder sociale regels af

De PvdA wijst –  samen met alle andere Europese sociaaldemocraten –  uitholling van het sociaal Europees bouwwerk resoluut van de hand. Plannen om te snoeien in Europese regels voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer zijn daarom onverantwoord en ongewenst.

Dat bleek vandaag bij de stemming over die voorstellen in de commissie werkgelegenheid van het Europees Parlement. Die plannen zijn onderdeel van het REFIT-programma van de Europese Commissie dat wil schrappen in bestaande regelgeving om ‘onnodige regeldruk’ te bestrijden.  

Het rapport van de Britse Conservatief Anthea McIntyre, waarin die plannen worden omhelst, werd door de sociaaldemocraten naar de prullenmand verwezen. Slechts met de kleinst mogelijke meerderheid haalde het rapport de eindstreep, vanwege de steun van de christendemocraten, liberalen en conservatieven.

“Onnodige administratieve regeldruk bestrijden is een goeie zaak. Maar het kan toch niet zo zijn, dat die ‘onnodige regeldruk’ alleen te vinden is op het gebied van sociale en milieuwetgeving. Wij willen best het bedrijfsleven, zeker ook het MKB, helpen de wetgeving te versimpelen, maar dat betekent niet dat we de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en de burgers hiervoor opofferen,” aldus Agnes Jongerius, vicevoorzitter van de EP-commissie voor werkgelegenheid.

Niet minder regels, maar betere regels moet het uitgangspunt zijn bij het REFIT-programma. “Regels zijn natuurlijk niet voor niets gemaakt, zeker als het gaat om gezondheid en veiligheid. We moeten bij de beoordeling daarvan scherp kijken naar de belangen van de burgers en ons niet laten leiden door het winstbejag van het bedrijfsleven”, aldus Jongerius. 

“Het was dan ook schrijnend dat rapporteur McIntyre geen enkel begrip had voor de oproep van de Europese vakbonden om te werken aan  nieuwe regels om werknemers beter te  beschermen tegen het werken met kankerverwekkende stoffen. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot onvruchtbaarheid. Als dit het Europa is dat de Britse Conservatieven willen, hoeft het voor mij niet”, zegt Jongerius.