Reizigers kunnen in heel de EU gratis blijven bellen en mobiel internet gebruiken

Reizigers kunnen in heel de EU gratis blijven bellen en mobiel internet gebruiken

Er is een nieuw Europees akkoord over ‘roaming’. Het bestaande systeem waarbij je op reis geen extra kosten hoeft te betalen voor telefoongesprekken, sms’en of gebruik van mobiele data is verlengd tot en met 2032. En er komen ook nieuwe voordelen bij.

Iedereen kan in de EU blijvend zonder kosten en met dezelfde kwaliteit als thuis bellen, sms’en en mobiele data gebruiken. Ook is er beter toegang tot noodcommunicatie en heb je als consument recht op duidelijke informatie wanneer je onverwacht toch extra kosten krijgt aangerekend.

Reizen in het buitenland zonder na te denken over je telefoonrekening is voor alle Europeanen ondertussen een vanzelfsprekendheid. Het is een heel tastbaar onderdeel van de interne markt van de EU. Sinds 2017 zijn de zogenaamde ‘roaming’ tarieven afgeschaft. En vandaag zorgen de Europese Commissie en het Parlement ervoor dat we deze voordelen nog eens tien jaar blijven behouden.

Hogere kwaliteit

Consumenten profiteren op reis van toegang tot diensten van dezelfde kwaliteit als thuis. Consumenten die thuis gewoonlijk 5G hebben, kunnen daar in het buitenland ook gebruik van maken waar die beschikbaar is.

Wanneer specifieke factoren de kwaliteit van mobiel internet kunnen beïnvloeden, moeten de providers hun klanten daar meteen van op de hoogte stellen.

Onverwacht hoge kosten

Soms moet je in het buitenland een klantenservice of helpdesk bellen. Deze diensten zijn in het algemeen gratis of goedkoop wanneer je ze thuis belt, maar vanuit het buitenland krijgen consumenten vaak extra kosten aangerekend.

Vanaf nu zijn providers dan ook verplicht om hun klanten goed te informeren over de extra kosten in het buitenland, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken omtrent het gebruik van die diensten.

Reizigers kunnen soms een schrikbarend hoge rekening krijgen wanneer hun telefoon verbinding maakt met netwerken buiten de EU, bijvoorbeeld aan boord van een vliegtuig of boot. De nieuwe wet zorgt ook voor een automatische stop op die diensten wanneer de rekening 50 euro of een ander vooraf ingesteld plafond bereikt.

Noodcommunicatie

Noodcommunicatie is van cruciaal belang om levens te redden. De nieuwe wet zorgt ervoor dat iedereen betere toegang heeft tot noodcommunicatie, inclusief de locatiegegevens van de oproeper.

Providers moeten hun klanten nadrukkelijk informeren over het gratis gebruik van het Europees noodnummer 112 of over andere alternatieven voor mensen met een beperking.

De wet treedt in werking op 1 juli 2022, wanneer de oude wet zou vervallen.