Richting een Europese gezondheidsunie

Richting een Europese gezondheidsunie

Vandaag presenteert de Europese Commissie het langverwachte farmaceutische pakket. Voorstellen over een grote hervorming van de markt voor geneesmiddelen. Nieuwe regels over stimulansen voor bedrijven en het bevorderen van innovatie, maar ook regels die jou betere toegang geven tot goedkope medicijnen.

Het zorgsysteem is vandaag de verantwoordelijkheid van elk land individueel. Maar COVID-19 maakte pijnlijk duidelijk dat we in Europa meer moeten samenwerken op het gebied van gezondheid. Samen staan we sterker.

Europa moet beter in staat zijn om haar bevolking te beschermen en grensoverschrijdende gezondheidscrises aan te pakken. Hier hoort ook betere en betaalbare toegang tot medicijnen bij.

Kortere en makkelijke vergunningen

Vandaag is de toegang tot medicijnen in de EU nog erg versnipperd. Het proces van vergunningen gaat traag en in elke lidstaat op een ander tempo. Het Europees Geneesmiddelenbureau geeft aan de Europese Commissie een advies over een nieuw medicijn. En de Commissie keurt het dan goed of af voor de Europese markt.

Hierna beginnen de farmaceutische bedrijven en de lidstaten allemaal op zichzelf te onderhandelen over de prijs, levering en of het geneesmiddel al dan niet valt onder een zorgverzekering.

Hoe lang deze onderhandelingen duren, verschilt per lidstaat en zo ontstaan vertragingen. Zo kan het zijn dat patiënten in Duitsland en België al behandeld worden terwijl in Nederland de onderhandelingen nog lopen. En dat voor hetzelfde medicijn.

Wat stelt de Europese Commissie voor?

Om te starten: kortere vergunningverlening voor nieuwe medicijnen. Het Europees Geneesmiddelenbureau zal voor zijn beoordeling 180 dagen de tijd hebben in plaats van de huidige 210. Voor de vergunning heeft de Commissie vervolgens 46 in plaats van 67 dagen tijd.

Dit zal het huidige gemiddelde van ongeveer 400 dagen tussen de indiening van de aanvraag en de vergunning voor het in de handel brengen helpen verlagen.

Ook zullen geneesmiddelen in de toekomst verplicht vergezeld moeten zijn van een elektronische bijsluiter. In aanvulling op de bestaande papieren versie krijgen patiënten digitaal makkelijk de juiste informatie in hun eigen taal.

Tot slot zullen lidstaten het gebruik van generische geneesmiddelen moeten bemoedigen.

 

Wat is een generisch geneesmiddel?

Een generisch geneesmiddel is een volstrekt evenwaardig alternatief voor een origineel merkgeneesmiddel waarvan het patent is vervallen. De werking van een generisch geneesmiddel is volledig hetzelfde als die van een merkgeneesmiddel. Bovendien is een generisch geneesmiddel goedkoper.

Gezondheidsunie

De bevoegdheid van het Europees Geneesmiddelenbureau moet op termijn worden uitgebreid. Die uitbreiding zal verder gaan dan de verhoogde crisisparaatheid na COVID-19. Het bureau zal makkelijker voorraden kunnen monitoren en op systemische tekorten kunnen reageren.

Al jaren pleiten wij voor een échte Europese gezondheidsunie en deze nieuwe voorstellen zijn een stap in de goede richting. We worden allemaal beter van gezamenlijke Europese coördinatie op vlak van gezondheid.

Neem contact op

Europarlementariër Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Europarlementariër Milieu, Volksgezondheid, Industrie, Onderzoek en Energie