21 januari 2016

Samenwerken voor democratie en tegen corruptie

Het Europees Parlement heeft vandaag zijn steun uitgesproken voor samenwerking met Oekraïne, Georgië, en Moldavië. De samenwerkingsverdragen zijn de meest ambitieuze afspraken in hun soort, Ze moeten democratie, stabiliteit en welvaart bevorderen.

De eerste moeilijke hervormingen zijn in deze landen doorgevoerd, maar er moet nog veel gebeuren. Met name op het gebied van anti-corruptie wetgeving voldoen de landen nog niet aan Europese standaarden. De samenwerkingsverdragen bevatten afspraken voor effectieve, onafhankelijke anti-corruptieonderzoeken. Met name in Oekraïne zijn stappen op dit gebied cruciaal.

In de verdragen wordt niet gesproken over een EU-lidmaatschap: Oekraïne, Moldavië, en Georgië hebben dat perspectief nooit gekregen.

De PvdA is voor samenwerking om deze landen vooruit te helpen op democratisch en economisch vlak. Dat is goed voor deze landen, maar ook voor de stabiliteit van Europa. En ook daar is Nederland gebaat bij.