Door op 10 mei 2017

Schaduwkanten globalisering niet wegpoetsen, maar aanpakken

Hierbij de reactie van de PvdA-Eurodelegatie op de plannen van de Europese Commissie om de schadelijke effecten van de globalisering in te perken.

Paul Tang, PvdA-Eurodelegatieleider: “Ik ben blij dat de Commissie scherpte wil brengen in het debat over globalisering. Dit debat moeten we niet overlaten aan protectionisten en kosmopolieten. Een open economie brengt voordelen, maar het is van het grootste belang dat die voordelen aan iedereen ten goede komen. Keer op keer blijkt dat sterke welvaartsstaten met een actieve overheid het best zijn opgewassen tegen de keerzijden van globalisering.”

“Anders wordt het als we spreken over financiële globalisering: de steeds grotere mobiliteit van geldstromen. Hier geldt het rauwe recht van de sterkste. Als we het kapitaal niet aan banden leggen, stroomt het als water naar het laagste putje: daar waar de laagste belastingen of de zwakste regels gelden. Dat zet welvaartsstaten onder druk, omdat de werknemer opdraait voor zwakke banken en louche belastingconstructies. Dat is de discussie die we de komende tijd moeten voeren.”

Agnes Jongerius, vicevoorzitter van de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Europees Parlement : “Het is goed dat de Commissie oog krijgt voor de negatieve kanten van globalisering. Tegelijk moet duidelijk zijn dat de belangrijkste instrumenten hiervoor,  zoals herverdeling via belastingen en compensatie voor degene die benadeeld worden, in de gereedschapskist van de lidstaten zitten.”

“Europa kan en moet meer doen om eerlijke wereldhandel te garanderen; met nette handelsverdragen én stevige bescherming tegen oneerlijke concurrentie; zodat we een race to the bottom voorkomen.”

(Persbericht, 10 mei 2017)