3 april 2015

Sfeerimpressie van het Grote PvdA Midden-Oosten debat

Afgelopen zaterdag organiseerden de PvdA, FMS en de Eurodelegatie in Zwolle het Grote PvdA Midden-Oosten debat. Met sprekers uit binnen- en buitenland, meer dan 250 bezoekers en een breed scala aan onderwerpen werd het een bijzondere en interessante dag.

Minister Bert Koenders opende de dag met een mooie speech over de gevolgen van ons buitenland beleid voor ons eigen binnenland. Schuilen achter de dijken gaat nier meer in deze wereld: “Wat dáár gebeurt, komt hier terug.” Er is, aldus de minister, één onmiskenbaar feit: het Midden-Oosten heeft meer dan ooit een speciale plek in ons buitenlandsbeleid en in onze binnenlandse politieke opinievorming.

Workshopsessies
Gedurende de dag waren er twee rondes met uiteenlopende onderwerpen. Naast onderwerpen als het Israël-Palestina conflict en ISIS werd er ook aandacht besteed aan de situatie in landen die minder in het nieuws zijn. PvdA-Europarlementariër Kati Piri sprak tijdens de eerste workshopronde met Lobna Jeribi (Ettakatol partij Tunesië), Farida Allaghi (Zaakgelastigde Libische missie naar de EU) en Hans Jaap Melissen (Oorlogsverslaggever) over de situatie in Tunesië, Egypte en Libië. Piri uitte haar zorgen over recente uitspraken van de VVD om autoritaire leiders te steunen ten behoeve van stabiliteit en eigen veiligheid. “We moeten leren van eerder gemaakte fouten. Er is stabiliteit nodig in de regio, maar dit kan op lange termijn alleen bereikt worden door democratische waarden te waarborgen. Daarnaast moet het Europees nabuurschapbeleid de one size fits all benadering loslaten. Ieder land in de regio vereist een andere aanpak, waarbij goed geluisterd moet worden naar de mensen in het land zelf”, aldus Piri.

img_2655.jpgTijdens de tweede workshopronde sprak Kati Piri met Mehmet Ülger, Erdohan Aykac en Sadi Pire over rol van Turkije in de regio. Kati Piri is als Turkije-rapporteur namens het Europees Parlement de komende vijf jaar verantwoordelijk voor de jaarlijkse rapporten over de voortgang van de onderhandelingen met Turkije. Piri benadrukte tijdens het debat in Zwolle het belang om de situatie in Turkije in perspectief te plaatsen. Piri: “Turkije is kandidaat-lid van de Europese Unie sinds 2005, wat betekent dat de onderhandelingen al 15 jaar bezig zijn. Sinds 2005 zijn er grote stappen gezet en is er veel (ten goede) veranderd in Turkije. De laatste jaren is de relatie tussen de Europese Unie en Turkije echter niet verbetert. Zowel linkse als rechtse partijen in de EU zijn verontrust over de ontwikkelingen in Turkije die eerder achteruit dan vooruit gaan. De EU zou eventueel de leverage die er is, kunnen gebruiken in een dialoog. Maar hier wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt”. Kati Piri zal desondanks blijven hameren op de bescherming van mensenrechten, die op nummer één staan in de onderhandelingen.

Afsluiting

Voorafgaand aan een vrouwenrechtendebat met buitenlandse gasten uit de regio, sprak PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius een column uit over vrouwen- en arbeidsrechten in Qatar. “Een plek op de aardbol die de laatste tijd niet uit het nieuws te slaan is. Niet vanwege de positie van vrouwen, maar vanwege de wereldkampioenschappen die daar in 2022 worden gehouden. De strijd die de Dolle Mina’s hier bij ons in de jaren zeventig van de vorige eeuw streden, is nog lang niet gestreden. Hier niet, niet in Europa, niet in de rest van de wereld. En zeker niet in het Midden-Oosten”, aldus Jongerius.  Ze sprak in het bijzonder over de rechten van vrouwelijke arbeidsmigranten in Qatar, waar het Kafala-systeem moderne slavernij in de hand werkt. “Gelukkig is Qatar gevoelig gebleken voor de wereldwijde kritiek op de slechte arbeidsomstandigheden. Om de situatie van vrouwelijke migranten te verbeteren, moeten we dus de aandacht blijven vestigen op het onrecht en de slechte arbeidsomstandigheden in Qatar”. Agnes Jongerius zal zich hiervoor blijven inzetten in het Europees Parlement. Daarnaast roept ze ook iedereen op in de zaal om haar mee te helpen. “Gelijkheid kan alleen bereikt worden wanneer vrouwen én mannen gezamenlijk naar verandering streven. Uiteindelijk gaat het erom dat we niet alleen praten over gelijkheid maar er ook daadwerkelijk naar leven”, aldus Jongerius.

Het laatste woord was aan Diederik Samsom, in een bevlogen verhaal benadrukte de PvdA partijleider dat de strijd tegen onderdrukking en mensenrechtenschendingen nooit ondergeschikt mag worden gemaakt aan andere belangen. Realistisch buitenlandbeleid dat voortgedreven wordt door idealen is zijn streven, hoe complex het ook zal zijn om die idealen daarin te verweven.

Al met al kijken wij terug op een geslaagde en enerverende dag. Onze dank gaat uit naar alle sprekers en buitenlandse gasten, maar bovenal naar de bezoekers. Niet alleen voor uw aanwezigheid, maar ook voor uw interesse.

Aanwezige sprekers: Bert Koenders (Minister van Buitenlandse Zaken), Diederik Samsom (Fractievoorzitter PvdA), Agnes Jongerius (PvdA Europarlementariër), Kati Piri (Europarlementariër PvdA), Michiel Servaes (Tweede Kamerlid PvdA), Kawa Hassan (Midden Oosten Expert bij Hivos & Visiting scholar bij Carnegie Middle East Centre), Sadi Pire (lid van het Politbureau van de Patriottische Unie van Koerdistan), Lobna Jeribi (Ettakatol partij Tunesië), Farida Allaghi (Zaakgelastigde Libische missie naar de EU), Hans Jaap Melissen (Oorlogsverslaggever), Afif Safieh (voormalig Palestijns diplomaat en lid Fatah), Michal Biran (Lid van de Knesset, Israëlische Arbeiderspartij), Mehmet Ülger (Journalist en documentairemaker), Erdogan Aykaç (Onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen), Ab de Jong (Hoogleraar Comparative Religion Universiteit Leiden) en Maurits Berger (Hoogleraar Islam in the West en Islamoloog Universiteit Leiden)