Door Agnes Jongerius op 28 april 2015

Snijden in bescherming werknemers schaadt iedereen

Elk jaar sterven er naar schatting 2,3 miljoen mensen aan ongevallen op de werkvloer en of aan ziektes als gevolg van hun werk. Maar liefst 160 miljoen mensen zijn wereldwijd ziek door het werk dat ze doen. Let wel, het gaat hier niet alleen om arbeiders in ontwikkelingslanden, maar ook om onze eigen werkomgeving.

 

Cijfers om vandaag even bij stil te staan op deze ‘Internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk’.

Afgelopen zaterdag berichtte Nieuwsuur, dat er in Nederland alleen al meer dan 100.000 jonge volwassenen langdurig thuis zitten vanwege stress gerelateerde klachten, waaronder burn outs.

De Internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk is dus geen ver-van-m’n-bed-show, maar bittere noodzaak om de gevaren op de werkvloer aan te kaarten. In de hele wereld, maar ook bij ons in Europa. Zeker nu de regels, die werknemers moeten beschermen tegen gevaarlijke en ongezonde situaties op de werkvloer in Europa, onder druk staan onder het mom van ‘betere regelgeving’.

Het gaat hier om het zogenaamde REFIT programma. Dit is Europees jargon voor ‘Regulatory Fitness’. Het programma is ingesteld om de vetrandjes van Europese regelgeving weg te trimmen en het zo makkelijker te maken voor bedrijven om zaken te doen. In dit kader gaat de Commissie meer dan 20 Europese richtlijnen evalueren, die ingesteld zijn om mensen op de werkvloer te beschermen.

Wat een dergelijk ‘evaluatie’ precies inhoudt is nog tamelijk vaag, maar het uitgangspunt van de Commissie is glashelder: de regeldruk voor met name het midden- en kleinbedrijf omlaag brengen. Hopelijk vergeet de Commissie niet dat die regelgeving in de eerste plaats een maatschappelijk doel dient.

De Commissie hoort te snijden in het vet, maar, zoals het er nu naar uitziet, snijdt de Commissie zichzelf vooral in de vingers. Op korte termijn lijkt het misschien aantrekkelijk om sociale beschermingsregels omlaag te schroeven, maar dit weegt niet op tegen de kosten van het verlies aan arbeidsproductiviteit door werk gerelateerde ziekten. En dat vergt zijn tol op de economie.

In Duitsland zou het volgens het Europees Economisch en Sociaal Comité gaan om een verlies aan productiviteit van 3,1% van het BBP van de wereld. De internationale arbeidsorganisatie ILO schat het verlies op zelfs 4%. Dit zou niet veel anders zijn in Nederland.

De regels om werknemers op de werkvloer te beschermen kunnen dus niet zo maar als overbodige administratieve last worden weggezet. Met de kennis en technieken van nu moeten ze juist worden aangescherpt. Het is juist in ieders belang, werkgevers en werknemers, dat gevaarlijke en ongezonde situaties op het werk koste wat het kost voorkomen worden.

Daar moeten wij niet alleen op de Internationale Dag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk bij stil staan. Daar moeten wij dag in, dag uit aan werken.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in mijn tweede termijn in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een

Meer over Agnes Jongerius