Door op 15 januari 2015

Sociaal Europa moet prioriteit worden. Geen blanco cheque voor Europese Commissie

Het werkprogramma van de nieuwe Europese Commissie moet ambitieuzer. Terecht legt de commissie de nadruk op meer groei en banen. Maar slechts schoorvoetend gaan Juncker en de zijnen hiermee aan de slag. Het nu voorgestelde investeringspakket is te mager. Een sociale agenda om de rechten van werknemers en consumenten te verbeteren ontbreekt.

Voor de PvdA-eurodelegatie vertrekt de Europese Commissie vandaag met de vaststelling van zijn werkprogramma dus niet met een blanco cheque. “Wij zullen blijven knokken voor een beter, effectiever en socialer programma. Om dat doel te bereiken zoeken wij de steun van alle gelijkgezinden in het Europees Parlement”, aldus delegatieleider Paul Tang.

Europa worstelt nog steeds met een lage economische groei en een torenhoge werkloosheid, niet in de laatste plaats onder jongeren. Alleen een budgettaire impuls kan hier verandering in brengen. Landen moeten de ruimte krijgen om geld vrij te maken voor publieke investeringen.  Door verder te investeren in de digitale economie, duurzaam transport en hernieuwbare energie kan de Europese economie worden versterkt.

PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius mist met node een  sociale agenda in het Werkprogramma van de Europese Commissie. “De Commissie moet zich juist toeleggen op het stimuleren van meer en goed werk, het aanpakken van de enorm toegenomen armoede, slechte werkomstandigheden en sociale dumping. Daarom roepen wij sociaaldemocraten in het Europees Parlement Juncker op om zijn takenlijst voor 2015 te voorzien van een sociale agenda”, aldus Agnes Jongerius.

Het streven naar ‘minder regels’ mag niet betekenen, dat de bescherming van Europese werknemers wordt uitgehold. Zo staan nu de regels voor veiligheid en gezondheid op het werk op de lijst van de commissie om te zien of die nog relevant zijn. Feit is wel, dat jaarlijks meer dan 95.000 werknemers in Europa kanker krijgen door het werken met gevaarlijke stoffen en drie miljoen mensen het slachtoffer zijn van een ongeluk op het werk.

Verder zullen we de commissie nauwlettend aan zijn belofte houden om in de eerste helft van dit jaar met concrete maatregelen te komen tegen belastingontwijking door multinationals. “Ook de recente tragedies met vluchtelingen op de Middellandse zee eisen op korte termijn een humaan Europees asiel- en migratiebeleid”, aldus Kati Piri.

Alleen een Europese Commissie die slagvaardig werkt aan de zorgen van de Europese burger kan het vertrouwen van die burger terugwinnen. De PvdA zal er alles aan doen om ervoor te zorgen, dat commissievoorzitter Juncker en zijn team die ambitie ook echt waar maakt.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Paul Sneijder, persvoorlichter PvdA-Eurodelegatie, +32 475 386 675