Foto: Jef van Cleynenbreugel

Steek geen belastinggeld in aanvullend pensioenfonds Europees Parlement

Het Parlement moet geen belastinggeld in het aanvullende pensioenfonds voor oud-Europarlementariërs steken. Gisteren stemden leden van de begrotingscontrole(CONT)-commissie voor mijn voorstel in een stemming over de uitgaven van het Parlement en de Raad in 2019. Ik diende als schaduwrapporteur op de kwijting van de Parlementsbegroting verschillende voorstellen in over de uitgaven, waaronder het aanvullende pensioenfonds, de maandelijkse verhuizing naar Straatsburg en warmtecamera’s van een Chinees bedrijf.

Dit pensioenfonds, dat al in 2009 opgeheven is, heeft grote tekorten. Het vormt een aanvulling op de pensioenregelingen van de deelnemers. De belastingbetaler mag niet opdraaien voor de tekorten in het fonds. Dat is slecht voor het vertrouwen van kiezers. Eerder liet ik onderzoeken of het fonds juridisch en financieel houdbaar is. De studie concludeerde dat het Parlement niet garant hoeft te staan voor het fonds. Dat de begrotingscontrole-commissie dit nu ook vaststelt, is een stap in de goede richting.

Behalve over het pensioenfonds stemde de CONT-commissie ook in met mijn oproep tot het herzien van de maandelijkse Parlementsverhuizing naar Straatsburg. Elke maand in Straatsburg vergaderen lijdt tot extra kosten. En de pandemie laat nog eens zien dat het onnodig en onhoudbaar is. Het Parlement maandelijks verhuizen is bovendien slecht voor het milieu. Dan is de reis naar Straatsburg niet uit te leggen. Helemaal omdat het Parlement in 2019 de klimaatnoodtoestand uitriep.

Ook spreekt de CONT-commissie zich mijn voorstel uit tegen de aankoop van warmtecamera’s van een Chinees bedrijf. Dit bedrijf, Hikvision, levert namelijk ook camera’s aan kampen in de Chinese regio Xinjiang waar Oeigoeren stelselmatig worden opgesloten, gemarteld en gesurveilleerd. Dat het Parlement camera’s van Hikvision gebruikt is onacceptabel. Het Parlement moet juist hierin het goede voorbeeld geven. De camera’s moeten verwijderd worden en het Parlement moet goed nagaan met welke bedrijven het zaken doet.

De CONT-commissie verleende kwijting aan het Parlement, maar niet aan de Raad. De Raad blijft ondoorzichtig. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de regels rond sponsors voor voorzitters van de Raad. Deze zijn niet bindend en niet duidelijk genoeg. Daardoor blijft het mogelijk dat de Raad gesponsord wordt door een bedrijf dat het ook moet reguleren. Dat ruikt naar belangenverstrengeling. Daar spreek ik me, samen met andere Europarlementariërs, opnieuw tegen uit.

In het kwijtingsproces worden de begrotingen van het Europees Parlement, de Raad en andere EU-instituties over begrotingsjaar 2019 goed- of afgekeurd, of wordt de keuring uitgesteld. De CONT-commissie doet hierbij aanbevelingen over de ‘bedrijfsvoering’ van de instituties. Gisteren stemden leden van de CONT-commissie over de begroting van het Parlement zelf. Ook de begrotingen van de Raad, Europese Ombudsman en andere instituties van 2019 kwamen aan bod.

Eind april stemt het gehele Parlement over deze begrotingen. Stemming over de uitgaven van de Europese Commissie en agentschappen, waaronder Frontex en de EMA, staat in de CONT-commissie op de agenda voor 22 maart.