Door Agnes Jongerius op 17 december 2015

Stop de oneerlijke concurrentie met Chinese staalindustrie

De Europese markt dreigt te worden overspoeld met spotgoedkoop Chinees staal. In het afgelopen jaar is de economie in China flink teruggelopen en kampt het land met een gigantische overproductie. Het overschot wordt tegen dumpprijzen op de wereldmarkt gegooid en hier heeft de Europese staalindustrie onder te lijden. Aangezien China de productie niet wil terugbrengen uit angst voor sociale onrust lijkt er geen einde te komen aan deze oneerlijke concurrentie.

“In de Engelse staalindustrie zijn al duizenden banen verloren gegaan en ook in andere Europese landen staan de marges onder zware druk. Als China haar staalindustrie op deze manier blijft subsidiëren is er natuurlijk op geen enkele manier tegen op te concurreren. Als we niet ingrijpen zullen er nog veel meer Europese banen verloren gaan”, aldus Europarlementariër Agnes Jongerius. (PvdA)

De Europese Commissie heeft nu nog wapens in handen om deze zogenaamde prijsdumping door China tegen te gaan. Van de ruim honderd Europese anti-dumping zaken gaat bijna de helft om zaken tegen China. Deze wetgeving kan nu nog worden gebruikt omdat de Europese Unie China nog niet de status van markt economie heeft toegekend. Deze status krijgt een land als het tenminste  voldoet aan een aantal eisen. Zo mogen bedrijven onder andere geen staatssteun ontvangen en in landen met een markt economie status moet een onafhankelijke en controleerbare financiële sector zijn.

Hoewel China niet voldoet aan deze eisen denkt de Europese Commissie er toch over om het communistische land volgend jaar al de markt economie status toe te kennen. De Commissie is bang voor represailles op het gebied van handel en investeringen als ze niet toegeeft aan de Chinese druk. Terwijl volgens experts het toekennen van de markt economie status uiteindelijk veel schadelijker is voor de Europese industrie. Het is niet zonder reden dat de Verenigde Staten, Canada, en India hun markt beschermen tegen de oneerlijke concurrentie uit China en het land niet de markt economie status zullen geven.

“In China ontvangen bedrijven op grote schaal staatssteun. Daarnaast ontbreken zelfs basale arbeidsrechten, vakbondsvorming is niet toegestaan, en als iemand zijn mond opendoet is de kans groot dat deze opgepakt wordt. We kunnen niet toestaan dat Europese bedrijven en banen worden weggeconcurreerd door dergelijke oneerlijke praktijken en een ongelijk speelveld”, aldus Jongerius.

De Europese vakbonden en werkgevers roepen dan ook eensgezind op om China de status niet toe te kennen. Agnes Jongerius en haar collega’s uit de sociaaldemocratische fractie hebben de Commissie deze week gevraagd om werk te maken van sterkere anti-dumping maatregelen en China geen markt economie status toe te kennen.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in mijn tweede termijn in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een

Meer over Agnes Jongerius