Door Agnes Jongerius op 26 januari 2017

Strengere regels voor buitenlandse werknemers

Agnes Jongerius (PvdA) wil strengere regels voor het tijdelijk uitsturen van werknemers van het ene naar het andere EU-land. Werkgevers misbruiken deze Europese regels nu om arbeidskrachten uit Oost-Europa goedkoop in te zetten in het westen. Jongerius wil daarom dat deze zogeheten ‘detachering’ wordt beperkt tot maximaal een half jaar. Ze heeft daartoe wijzigingen op het voorstel van de Europese Commissie ingediend.

“In die voorstellen van de Europese Commissie blijft detachering tot twee jaar nog steeds mogelijk. Dat is veel te lang. Dan is er geen sprake meer van ‘uitzending’. Na een half jaar moet een werkgever een gedetacheerde arbeidskracht gewoon een contract met alle geldende Nederlandse arbeidsvoorwaarden geven. Of deze moet gewoon terug naar huis gaan. Door de duur van die detachering te beperken haal je bij slecht bedoelende werkgevers de wind uit de zeilen om Polen of Roemenen goedkoop naar Nederland te halen”, zegt Agnes Jongerius.

De behandeling van die herziening begint vandaag in de EP-commissie voor werkgelegenheid. Agnes Jongerius heeft samen met haar christendemocratische collega-rapporteur Morin-Chartier hierover een eerste reactie geschreven. Daarin staan al vele verbeteringen, maar volgens Jongerius gaan die niet ver genoeg.

“Op het punt van de lonen zijn in onze voorstellen voor de nieuwe richtlijn de regels al veel verbeterd. Het is straks niet langer mogelijk om gedetacheerde werknemers af te schepen met het minimumloon. Het uitgangspunt wordt dat gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek moet worden betaald. De geldende cao’s zijn daarbij het uitgangspunt.” aldus Jongerius.

Ondanks deze verbeteringen blijft het zaak de detachering in duur te beperken. Jongerius: “Gedetacheerde werknemers blijven rechteloze wegwerp-werknemers. Ze kunnen geen beroep doen op het arbeidsrecht, dat geldt in het land waar ze werken. Daardoor doen ze in hun werkland niet mee met alle regels voor ontslagbescherming of pensioenopbouw. Dit blijft zorgen voor oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Ten nadele dus van de Nederlandse werknemers. Detachering moet een uitzondering blijven. De regel moet zijn wie in Nederland werkt, werkt voor een normaal Nederlands contract”, aldus Jongerius.

Later dit voorjaar zal het Europees Parlement zijn oordeel vellen over de herziening van de Detacheringsrichtlijn. Als rapporteur wil Agnes Jongerius zich sterk maken voor wijzigingen die zullen zorgen voor een eerlijke Europese arbeidsmarkt, waar iedereen hetzelfde loon en rechten heeft.

(Persbericht 26 januari 2017)

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in mijn tweede termijn in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een

Meer over Agnes Jongerius