Teleurstelling voor Bono: Europese Commissie pakt Nederlandse brievenbusindustrie aan

Teleurstelling voor Bono: Europese Commissie pakt Nederlandse brievenbusindustrie aan

Nederland telt meer dan 12,400 brievenbusfirma’s, waaronder die van U2-zanger Bono, Pfizer en allerhande maffiabazen. Veel van het geld dat door deze brievenbussen stroomt – een bedrag ter waarde van zo’n vijf keer de Nederlandse economie – heeft dan ook belastingontwijkings- en witwasdoeleinden.

Met een nieuw wetsvoorstel opent de Europese Commissie de strijd tegen deze industrie. Het is tijd voor een grote schoonmaak. Nederland trekt criminele activiteiten aan én benadeelt de buurlanden financieel, op grote schaal. Nederland kan de brievenbusindustrie missen als kiespijn. Het is jammer voor Bono, maar we wijzen zijn brievenbusfirma’s voorgoed de deur. Zijn nieuwjaarskaarten moeten weer gewoon naar Dublin worden gestuurd.

Het is tijd voor een grote schoonmaak.

Jaren van treuzelen door Den Haag hebben ertoe geleid dat Nederland ‘een van de misdadigste landen ter wereld’ is, zoals Roberto Savioni benadrukte in de NRC. Tegelijkertijd levert het Nederland amper geld op. Het zijn grotendeels papieren stromen zonder reële investeringen. In een recent rapport heeft de Nederlandse Commissie Doorstroomvennootschappen dan ook opgeroepen om zowel binnen Nederland als op EU-niveau actie te ondernemen om het doorstromen tegen te gaan.

Nederland trekt criminele activiteiten aan én benadeelt de buurlanden financieel, op grote schaal.

Nu pakt de Europese Commissie dit op. Want, terwijl Nederland amper wint, verliezen andere landen veel vanwege doorstroomstructuren via Nederland. Volgens het Tax Justice Network kost Nederland andere EU landen zo’n €10 miljard per jaar. De Pandora Papers benadrukten nogmaals het belang van brievenbusfirma’s om belasting te ontwijken. Als reactie op de Pandora Papers en onder druk van het Europees Parlement, komt de Europese Commissie vandaag met een wetsvoorstel om brievenbusfirma’s aan te pakken, de “Unshell Directive”.

Er komt een wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat brievenbusfirma’s worden opgespoord en niet meer kunnen profiteren van voordelige belastingconstructies.

Deze wet zorgt ervoor dat brievenbusfirma’s worden opgespoord en niet meer kunnen profiteren van voordelige belastingconstructies. Risicovolle bedrijven moeten zich melden bij belastingdiensten om te bewijzen dat ze geen doorsluisfunctie hebben. Doen ze dit niet, dan hangt ze een miljoenenboete boven het hoofd. Via Europese informatie-uitwisseling en het verplicht opvolgen van inspectieverzoeken van andere Europese belastingdiensten, worden brievenbusfirma’s op Europese schaal aangepakt. Dit kan Europese overheden miljarden opleveren en tevens bijdragen aan het tegengaan van criminaliteit, witwassen en belastingontwijking in Nederland.

Als voorzitter van de Belastingcommissie van het Europees Parlement zal ik het voorstel onder de loep nemen en aanscherpen.

Als voorzitter van de Belastingcommissie van het Europees Parlement zal ik het voorstel onder de loep nemen en aanscherpen. Ook ga ik de druk opvoeren op mogelijk dwarsliggende lidstaten. Het Nederlandse Kabinet heeft beloofd zich constructief op te stellen, waardoor de kans op een snelle inwerkingtreding reëel is.