Door op 25 oktober 2014

Toespraak Paul Tang op de ledenraad

Zaterdag 25 oktober sprak Paul Tang op de PvdA-ledenraad de aanwezigen toe. Lees hieronder zijn bijdrage.

Beste, lieve partijgenoten,

Het is goed om hier te staan. Het is mijn overtuiging dat leden en vrijwilligers onze partij groot en sterk maken en kunnen maken.

Onze partij heeft een Europese, internationale oriëntatie. Maar voor te veel kiezers lijkt Brussel te ver weg. Dat moet anders. Het is onze opdracht om Brussel dichterbij mensen te brengen. Dat begint ermee dat voor leden en vrijwilligers Brussel dichtbij is. Dat begint ermee dat Agnes Jongerius, Kati Piri en ik komen en blijven komen om aan jullie verantwoording te geven en om van jullie ideeën te krijgen. Deze keer, een volgende keer en alle daarop volgende keren en jaren.

Bovendien zijn we begonnen om vrijwilligers te organiseren. Vrijwilligers voor wie Europa aan het hart gaat en die actieve bijdrage in afdelingen, met acties, in Nederland en elders willen leveren. Alleen op die manier kunnen we mensen bereiken.

En, we werken aan een ander Europa. Een Europa dat meer is dan markt en munt. Een Europa van en voor mensen. Een Europa waarin mensen zich herkennen.

Dat andere Europa mag niet op zich laten wachten; de komende vijf jaren zijn de laatste kans voor Europa. Is dat overdreven? Misschien. Misschien niet. Het is wel het gevoel van urgentie bij de sociaal-democratische fractie, van 191 leden in het Europees Parlement. In Nederland zijn de problemen groot; groei is wankel en de werkloosheid is te hoog. In andere Europese landen zijn de problemen vaak nog groter, nog veel groter. Daar wordt de urgentie zo mogelijk nog meer gevoeld. Er is het besef dat een voortmodderend Europa van lage groei en hoge werkloosheid een terugslag zal kennen. Mensen zullen zich afkeren. Over vijf jaar zullen ze nog minder de gang naar de stembus maken of zullen zich wenden tot populistische sentimenten van het Front National in Frankrijk, Ukip in England, of Alternative für Deutschland.

Laten wij die sentimenten serieus nemen. Door te werken aan een ander Europa. Door te kiezen voor een ander Europa socialer, groener, en herkenbaarder is.

Met een groot gevoel van urgentie is de sociaal-democratische fractie dan ook het gevecht aangegaan. Want, een gevecht, dat is het. Wij trekken aan de ene kant van het touw en de christen-democraten en liberalen trekken aan de andere kant. Met hun pleidooi voor een kleinere overheid en meer markt, met in hun kielzog aandeelhouders, beleggers, bankiers die vooral hopen meer winst.

Waaruit bestaat die verandering die wij in de afgelopen maanden bevochten en blijven bevechten?

Ten eerste, banen en groei. Investeringen zijn daarbij de sleutel. Zij leiden op korte termijn tot meer banen en lagere werkloosheid en leiden tot op ietwat langere termijn tot een sterkere en duurzame economie. Door de sociaal-democraten moest Juncker komen met een investeringsprogramma van 300 miljard in de komende drie jaar.

Ten tweede, grenzen aan de markt. De markt moet onze dienaar en niet onze meester zijn. Er moet een einde komen aan de cultuur van bonussen in de financiële sector en aan de praktijk dat risico’s worden afgewenteld op de belastingbetaler. En er moet een einde komen aan de schijnconstructies waardoor Slovaakse bouwvakker beneden de Nederlandse arbeidsvoorwaarden kunnen werken, dat ze hier worden uitgebuit en oneerlijke concurrentie aandoen.

Ten derde, duurzaamheid. We hebben bevochten dat een sociaal-democraat verantwoordelijk wordt voor de energie-unie, een essentiële voorwaarde voor energiezekerheid en klimaatbeleid. En dat de eerste vice-voorzitter, onze Frans Timmermans, verantwoordelijk wordt voor duurzaamheid.

Ten vierde, Europese waarden als mensenrechten en democratische vrijheden. We maken ons zorgen over ontwikkelingen buiten de Europese grenzen, bijvoorbeeld in Turkije, maar ook binnen onze Europese grenzen. Denk aan Orban en zijn kliek.

Dit is een gevecht, voor banen en groei, grenzen aan de markt, duurzaamheid en mensenrechten. Dit gevecht is de moeite waard. Beste partijgenoten, dit is toch meer dan moeite waard?

De PvdA maakt deel uit een grote sociaal-democratische familie in Europa, zodat we de strijd voor een ander Europa kunnen aangaan. De PvdA heeft bovendien een cruciale positie weten in te nemen: met onze Frans Timmermans als eerste vice-voorzitter als rechter- en linkerhand van Juncker. Ik ben daar buitengewoon trots op deze Partij van de Arbeid. En ik hoop jullie ook.

Maar dit gevecht van de Partij van de Arbeid en onze zusterpartijen kunnen we niet alleen voeren. Wij hebben jullie daarvoor nodig: jullie kritiek, ideeën en steun. En daarom ben ik hier, kom ik hier terug, kom ik zo nodig bij u thuis om samen met u te spreken over en strijden voor een ander Europa, dat van mij en van jullie.

Dank jullie wel.