Van der Leyen moet oplossing zoeken voor belangenverstrengeling Commissarissen

Van der Leyen moet oplossing zoeken voor belangenverstrengeling Commissarissen

 

De commissie voor juridische zaken heeft vanochtend bij twee kandidaat-Commissarissen vastgesteld dat er sprake is van belangenverstrengeling. Het is voor het eerst dat het Europees Parlement op deze manier beoogd Commissarissen heeft beoordeeld. Lara Wolters, die de vergadering bijwoonde noemt het “een belangrijke stap voor het Europees Parlement en voor de kiezers dat we nu de integriteit van kandidaten kunnen toetsen”.

“We hebben in de afgelopen weken heel wat tegels gelicht: van alle kandidaat-commissarissen hebben we gekeken of hun activiteiten tot belangenverstrengeling kunnen leiden. Uiteindelijk was er bij twee kandidaten een meerderheid van de parlementariërs overtuigd dat er inderdaad sprake was van een conflict: de Hongaar Laszlo Trócsányi en de Roemeense Rovana Plumb.”

“Vooral kandidaat Trócsányi riep bij mij grote vragen op. Hij was tot voor kort de minister van justitie onder Orban en is de mede-architect van een illiberale rechtsstaat. De PvdA had al ernstige bezwaren tegen Trócsányi en de portefeuille die hem was toegewezen. Hij zou als Commissaris uitbreiding en nabuurschap namens de EU de Turkse president Erdogan moeten wijzen op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en met Oekraïne in gesprek gaan over corruptie. Daarbij rammelde zijn financiële verklaring. Zo is er in Boedapest een advocatenkantoor dat nog steeds zijn naam draagt en waarmee de banden nog te innig lijken.”

“Inkomend voorzitter van der Leyen moet met een oplossing komen voor deze belangenverstrengeling. Anders komt de positie van deze kandidaten zwaar onder druk te staan”, aldus Europarlementariër Lara Wolters.