25 maart 2017

Verklaring van Rome: “Hoopvol signaal”

Hierbij de reactie van de PvdA-Eurodelegatie op de vandaag aangenomen Verklaring van Rome:

 

 

Paul Tang, PvdA-Eurodelegatieleider:
“De EU bevindt zich in de heftigste crisis sinds de ondertekening van het verdrag van Rome, vandaag zestig jaar geleden. Daarom is de Verklaring die vandaag door 27 landen is ondertekend een hoopvol signaal. Het laat zien dat landen elkaar nog steeds – of misschien wel meer dan ooit – nodig hebben.”

 

“De Verklaring toont ambitie op een aantal belangrijke grensoverschrijdende uitdagingen: migratie, veiligheid, duurzaamheid en een sociaal Europa. De volgende opdracht is dat aan die ambitie de juiste instrumenten worden gekoppeld. De EU kan niet nog een keer in de val van overpromising and underdelivering trappen.”

 

 

 

Agnes Jongerius, vicevoorzitter van de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Europees Parlement, voegt daaraan toe:

 

“Ik ben blij met is blij met de inhoud van de Verklaring. Onder druk van sociaaldemocratische ministers en onze fractie in het Europees Parlement is gekozen voor een duidelijk commitment op sociaal vlak. In de Verklaring is onder meer opgenomen dat de Europese Unie niet slechts een markt is, maar ook moet werken aan sociale bescherming en werkgelegenheid.”

 

“We duwen al jaren om Commissievoorzitter Juncker aan zijn belofte van ‘Triple A’ status op sociaal gebied voor de EU waar te maken. Deze Verklaring neemt positie en biedt ons weer nieuwe handvatten.”

(Persbericht 25 maart 2017)