Verlies van biodiversiteit is slecht nieuws voor iedereen. Hoe lossen we het op?

Verlies van biodiversiteit is slecht nieuws voor iedereen. Hoe lossen we het op?

Spoiler alert: niet met klimaatpauze. Want verlies van biodiversiteit is een symptoom van klimaatverandering. In Nederland en in heel Europa neemt het aantal dier- en plantensoorten sterk af. En dat is slecht nieuws voor iedereen, ook voor onze economie en onze boeren.

Biodiversiteit is niet alleen een verhaal van exotische koraalriffen en tropische regenwouden. Ook bij ons neemt het aantal dier- en plantensoorten af. Verlies van biodiversiteit is een ernstig symptoom van klimaatverandering en vervuiling.

Het idee dat een klimaatpauze wel even kan, is absurd. Er is geen tijd.

De biodiversiteitscrisis onderschatten is even kwalijk als het onderschatten van de klimaatcrisis. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille.

De opwarming van de aarde verdrijft namelijk dier- en plantensoorten. Ook te veel schadelijke stoffen in de lucht en het water zoals stikstof en methaan hebben hetzelfde effect. Het idee dat een klimaatpauze wel even kan, is absurd. Er is geen tijd.

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit, ofwel soortenrijkdom, is waaruit onze natuurlijke wereld bestaat. Alle soorten planten, dieren en micro-organismen. Al deze soorten werken samen in een ecosysteem en zorgen zo voor evenwicht in de natuur.

Van een edelhert tot een vliegenzwam en een zeehond tot een bloeiende anjer. Biodiversiteit is al het leven om ons heen dat over miljarden is geëvolueerd tot de wonderlijkste vormen en soorten.

Natuurherstelwet

Bovenop de problemen die klimaatverandering met zich mee brengt, is ook een biodiversiteitscrisis slecht nieuws voor iedereen.

Welvarende ecosystemen leveren namelijk schoon water en zuivere lucht. Allerlei insecten bestuiven landbouwgewassen en bestrijden op natuurlijke wijze schimmels en plaaginsecten. En gezonde bossen met veel verschillende begroeiing beschermen tegen erosie en overstromingen.

 

“De biodiversiteits- crisis onderschatten is even kwalijk als het onderschatten van de klimaatcrisis.”

Mohammed Chahim

 

De Europese natuurherstelwet wil daarom dat landen in 2030 maatregelen nemen om ten minste 30 procent van natuurgebieden op land en zee te beschermen en te herstellen. In 2050 moet dat gelden voor alle ecosystemen in slechte staat.

Het gebruik van pesticiden moet naar beneden met 50 procent. En in heel de EU moeten 3 miljard bomen gepland worden. Zo’n wet is broodnodig.

 

Natuurherstel is de goedkoopste manier om CO2 in onze atmosfeer te verminderen. En de goedkoopste manier om onze steden gezond en leefbaar te houden.

 

Niet minder, maar meer boeren

Tegenstanders denken dat zo’n natuurherstelwet slecht is voor onze landbouwsector. Maar de tegenstelling tussen boeren en het klimaat is een valse tegenstelling. Zoals we hierboven al vertelden, hebben boeren baat bij biodiversiteit en natuurherstel.

Boeren hebben bovendien een toekomst in Europa. We hebben niet minder boeren nodig, maar juist meer. Meer kleinschalige, groene en biologische boeren. En boeren die een eerlijke prijs krijgen voor hun producten van landbouwcoorporaties, tussenhandelaren en supermarkten. Want het moet lonen, en dat doet het nu niét. Dat vergeten tegenstanders weleens.

Er zijn politieke partijen die jarenlang blind vertrouwden op de markt. Boeren die schandalig lage prijzen krijgen voor hun producten terwijl banken blindelings gigantische schaalvergroting in de veehouderij afdwongen en financierden.

Dezelfde partijen die wegkeken van de stikstofcrisis in Nederland en nu opnieuw wegkijken van een wet die de natuur in Nederland moet herstellen. Onder het mom ‘voor de boeren’. Terwijl klimaat- en biodiversiteitscrisissen slecht zijn voor iedereen, ook voor boeren.

Meer kleinschalige, groene en biologische boeren. En boeren die een eerlijke prijs krijgen voor hun producten van landbouwcoorporaties, tussenhandelaren en supermarkten.

Hoe langer partijen in Europa en in Nederland op de rem staan. Hoe langer boeren in onzekerheid leven. Hoe langer ze wachten op geld dat ze verdienen voor vergroening of afschalen. Op korte termijn uitstellen zal alleen maar slecht uitdraaien. Met een pauze help je boeren noch de natuur.

Neem contact op

Europarlementariër Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Europarlementariër Milieu, Volksgezondheid, Industrie, Onderzoek en Energie