Voorkom dat de klimaatcrisis banken onder water zet

Voorkom dat de klimaatcrisis banken onder water zet

Europese Commissie lanceert vandaag een herziening van de bankenregels, meer bepaald een herziening van de kapitaaleisen voor banken. Deze regels moeten voorkomen dat banken failliet gaan bij economische tegenslag.

Mijn grootste vrees is dat de regels geen rekening houden met de grootste crisis van de toekomst, de klimaatcrisis. Na de financiële crisis waarin burgers banken moesten redden, zeiden we: dit nooit meer. Maar bankiers nemen nu weer excessieve risico’s met het idee ‘bij kop win ik, bij munt verlies jij’. Deze keer gokken ze niet alleen met ons geld, maar met onze planeet.

Investeren in fossiele brandstoffen

Banken investeren namelijk gigantische bedragen in fossiele brandstoffen, €3,4 biljoen sinds het verdrag van Parijs. Zo investeerde ING de afgelopen 3 jaar €6.8 miljard in fossiele brandstoffen. ABN AMRO investeerde €1.5 miljard. Dat terwijl de International Energy Agency berekende dat nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen moeten stoppen om klimaatverandering binnen de perken te houden.

Met hun investeringen vernietigen banken de planeet, en lopen ze ook nog eens gigantische financiële risico’s. Want als overheden hun klimaatverplichtingen serieus nemen, zijn dit soort investeringen in fossiele brandstoffen binnenkort onrendabel, met grote verliezen voor banken en hun klanten als gevolg.

Strikte eisen

Om te voorkomen dat overheden en huishoudens ervoor op moeten draaien als het misgaat, stellen we strikte kapitaaleisen voor op dit soort risicovolle investeringen. Voor iedere euro die een bank in een nieuw fossiel brandstofproject steekt, moeten banken een euro achterhouden voor als het mis gaat. Zo voorkomen we dat banken onder water komen te staan. Financiële stabiliteit en duurzaamheid zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Terwijl de Europese Commissie in het wetsvoorstel banken wilt verplichten plannen op te stellen om klimaatrisico’s aan te pakken, is dit volgens veel maatschappelijke organisaties te vrijblijvend. Een groep van 110 organisaties, waaronder het Wereldnatuurfonds, heeft dan ook een oproep gedaan voor striktere regels om excessief risicogedrag met fossiele brandstoffen te voorkomen.

Nu de Europese Commissie het wetsvoorstel heeft ingediend, moeten het Europees Parlement en de EU-lidstaten zich over de tekst buigen. De plannen van de Europese Commissie kan je hier vinden.