21 september 2015

Vrijwilligers doen belangrijk werk bij opvang vluchtelingen

Europarlementariërs Paul Tang en Kati Piri zijn dit weekend naar Servië, Kroatië, en Hongarije geweest. Kati Piri was bij de grens van Hongarije met Kroatië. Paul Tang bezocht opvanglocaties in Belgrado en de grens van Servië en Kroatië. Opvallend was de enorme inzet van vrijwilligers. De vluchtelingen worden in Servië zo goed mogelijk opgevangen, door al die vrijwilligers en ondersteund door de VN-vluchtelingeorganisatie, UNHCR. “Maar herfst en winter komen er aan” zo constateerde Paul Tang, en de Servische overheid zal moeten zorgen voor betere opvang. De tijd dringt”

Grensgebied Hongarije-Kroatië

Kati Piri zag hoe schrijnend de toestand is aan de grens van Hongarije met Kroatië. De Hongaarse overheid is druk bezig om ook daar een hek te bouwen. Dit weekend zijn er niettemin duizenden vluchtelingen door Kroatië naar de Hongaarse grens gebracht, die vervolgens in bussen naar Oostenrijk zijn vervoerd. Kati Piri sprak met vrijwilligers en organisaties die de vluchtelingen voorzien van water en kleding. “Het is droevig en teleurstellend om te zien dat we als Europa nog geen oplossing hebben. De urgentie neemt toe, maar de regeringsleiders laten het afweten”, aldus Kati Piri.

De PvdA wil dat er een oplossing komt die de vluchtelingen perspectief biedt. Naast de hulp die de voorzitter van de Europese Commissie Juncker heeft aangeboden is een gezamenlijke aanpak steeds urgenter. Het gaat allang niet meer om geld of goederen maar om de vraag hoe we deze mensen een nieuwe toekomst in Europa geven.

Volg Paul Tang en Kati Piri Twitter