8 oktober 2015

Vrouwen nog altijd minder betaald dan mannen

In Europees verband worden er al jaren voorstellen gedaan om ervoor te zorgen dat vrouwen en mannen gelijk beloond worden. Helaas is deze ongelijkheid nog steeds een feit. Uit een rapport over de ongelijke beloning van mannen en vrouwen dat vandaag in het Europees Parlement besproken is, blijkt dat vrouwen in de EU gemiddeld 16,4% minder verdienen dan mannen. In de private sector is het verschil nog groter, zelfs 25%. Nederland ligt boven het gemiddelde met 16,9%. Voor Europarlementariër Agnes Jongerius zijn deze cijfers niet verrassend, maar wel frustrerend. “Al meer dan twintig jaar strijd ik voor een gelijke beloning van mannen en vrouwen en ik ga daar net zo lang mee door totdat er daadwerkelijk iets verandert. Het is alleen heel frustrerend dat Europese landen zo weinig dwingende maatregelen willen invoeren.”, aldus Agnes Jongerius.

Het Europees Parlement wil dat de lidstaten hardere maatregelen nemen om de situatie te veranderen. Zo wil het parlement bedrijven verplichten om te rapporteren over loonschalen, werknemers kunnen dan zien waar zij recht op hebben. Volgens Agnes Jongerius is hier in de praktijk nog weinig van te merken “In 2006 is er al Europese wetgeving over gelijke loon op de werkvloer aangenomen, de invoering en handhaving schieten echter ernstig tekort. Alleen als de lidstaten de maatregelen ook echt invoeren en handhaven zal er iets veranderen.”

In Nederland moet er ook nog veel gebeuren op het gebied van gelijke rechten voor mannen en vrouwen. De  PvdA Europa vindt het daarom belangrijk om aandacht te blijven vragen en het onderwerp telkens weer op de agenda te zetten. “De onderwaardering en onderbetaling tast zoveel vrouwen aan, maar zij durven hier vaak zelf niet over te spreken uit angst om hun baan te verliezen. Daarom moeten anderen dat doen en dit onrecht aan de kaak stellen. Veel alleenstaande moeders zouden niet in armoede hoeven te leven als ze eerlijk betaald zouden worden en dat is onacceptabel”.

Een organisatie die zich in Nederland inzet voor een gelijke beloning van mannen en vrouwen is WOMEN Inc. Kijk hier voor meer informatie.