Door op 25 november 2014

Vrouwengeweld de wereld uit

De uitreiking van de Sakharovprijs aan Denis Mukwege is een goede gelegenheid om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen, op de internationale dag voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen.

Morgen wordt de Sakharovprijs voor mensenrechten uitgereikt aan de Congolese Dr. Mukwege die reeds duizenden vrouwen behandelde die het slachtoffer werden van verkrachting en ander seksueel geweld. Wij staan vierkant achter het besluit om namens het EP het moedige werk van Dr. Mukwege te waarderen en in de toekomst te blijven steunen.

De uitreiking van de Sakharovprijs is een goede manier om aandacht te vragen voor het stoppen van geweld tegen vrouwen, want vandaag is de Internationale dag voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen. Deze dag is gekozen ter nagedachtenis van de brute moord op de drie politieke activistes en zussen Mirabel in 1960 in de Dominicaanse Republiek.

Seksueel geweld wordt ingezet als vreselijk oorlogswapen, bijvoorbeeld in recente conflicten zoals de Democratische Republiek Congo (DRC), Soedan, Rwanda en Bosnië. Maar daar houdt het niet op.

Ook dichter bij huis is geweld tegen vrouwen aan de orde van de dag. 35% van de vrouwen en meisjes ter wereld hebben te maken met een vorm van fysiek en/of seksueel geweld in hun leven; en in sommige landen is dit zelfs 70%. Hoewel de internationale gemeenschap bij monde van de VN diverse verklaringen heeft aangenomen door de jaren heen, zoals de Verklaring voor het Uitbannen van Geweld tegen Vrouwen (20 december 1993), blijft de praktijk hardnekkig. Onderzoek wees dit jaar uit dat in Europa één op de drie vrouwen boven 15 jaar te maken heeft gehad met een vorm van seksueel geweld in het afgelopen jaar.

Om het geweld effectief tegen te gaan, is er snel actie nodig. Overheden moeten daders effectief vervolgen. Slachtoffers moeten goede opvang krijgen en een veilige plek kunnen vinden.

Helaas blijven dit soort maatregelen dweilen met de kraan open, zolang in normen en gedrag de bescherming van vrouwen niet is verankerd. Wij zullen dan ook, met onze Europese sociaaldemocratische collega’s, voor sterke maatregelen blijven pleiten om de bescherming van vrouwen hoog op de agenda te houden. Laten we Dr. Mukweges inspanningen in Congo gebruiken als inspiratiebron.