19 mei 2015

Waakzaam zijn bij schrappen regels

Zie hier de videoblog van Agnes Jongerius.
“Het is goed om Europese regelgeving tegen het licht te houden, in dor hout moet je kappen. Maar we moeten oppassen dat belangrijke verworvenheden op het gebied van sociale rechten, volksgezondheid, milieu en consumentenbelangen, louter en alleen om economische belangen, op de helling gaan.”

 

Dat zegt PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius op de vandaag gepresenteerde plannen voor ‘Betere regelgeving ‘ van de Europese Commissie. Met dit pakket wil Eurocommissaris Frans Timmermans met name het midden- en kleinbedrijf ontlasten van onnodige regeldruk om zo de Europese economie verder aan te zwengelen.

De PvdA steunt dit uitgangspunt ten volle. Op regelgeving, die de vooruitgang in de weg zit, zit niemand te wachten. Helaas kent de Europese Unie te veel voorbeelden van onnodige en overbodige regels, die het vertrouwen van de burgers in het Europese proces sterk ondermijnen. Iedereen kent de verhalen van de kromme komkommers en de open olijfolieflesjes.

“Maar er is natuurlijk meer aan de hand. Veel regels zijn niet voor niets tot stand gekomen. Europese regels zijn gemaakt om de burger, de consument, de werknemer te beschermen. Daar nu zo maar het mes inzetten lijkt me geen goed idee. Het doet me een beetje denken aan de jaren negentig van de vorige eeuw toen verwacht werd dat ‘marktwerking’ voor de hemel op aarde zou zorgen. We weten natuurlijk intussen beter”, aldus Jongerius.

In het voorstel van de commissie wordt voorgesteld om vaker en beter te kijken naar de ‘impact’ van een Europese wet. Een panel van experts, de ‘Regulatory Scrutiny Board’, zal hierop toezien. Daarin hebben naast vertegenwoordigers van de Europese Commissie ook drie wetenschappelijke experts zitting.

“Het gevaar bestaat dat zo de democratische procedures op het spel worden gezet. Het Europees Parlement en dus de kiezer staan buitenspel. En waarop gaan zij de regels toetsen? Gaat het puur om economische criteria? Is er dan ook echt plaats voor sociale criteria of criteria op het gebied van milieu en volksgezondheid? Je ziet dan vaak dat economie het wint van welzijn en sociale belangen”, aldus Jongerius.

Het staat natuurlijk buiten kijf dat met name het midden- en kleinbedrijf niet door onnodige regelgeving in zijn bedrijfsvoering mag worden geschaad.

“Tachtig procent van alle werknemers werkt in het MKB. Met minder regels in het MKB moeten we natuurlijk wel oppassen dat we niet te ver door schieten. Minder regels is natuurlijk een uitstekend uitgangspunt. Maar soms zijn juist meer regels nodig. Ik denk daarbij aan de nu nog zeer ondermaatse bescherming van werknemers tegen het werken met kankerverwekkende stoffen. Dus laten we dit proces met de nodige waakzaamheid ingaan’, aldus Jongerius.

Agnes Jongerius is dan ook blij met de oprichting van de ‘Waakhond Better Regulation’ door een vijftigtal organisaties, waaronder vakbonden en consumentenorganisaties. Met een kritisch oog, gericht op het belang van burger, werknemer en consument, zullen zij de plannen van de Europese Commissie voor ‘betere regelgeving’ volgen.