Door Paul Tang op 12 april 2016

Waar betaalt een multinational zijn belasting (niet)?

Door grote bedrijven te verplichten tot rapportage van winsten en belastingen per land, kan veel beter in kaart worden gebracht waar zij hun belasting betalen – of niet.

De Europese Commissie presenteerde vandaag die informatieplicht voor bedrijven in jaarverslagen.  Nu valt uit jaarverslagen niet op te maken in welk land hoeveel belasting wordt betaald. Met al het gesjoemel van dien.

Verplichte rapportage is essentieel voor het aanpakken van dubieuze belastingconstructies. De sociaaldemocraten in het Europees Parlement hebben daarom hier steeds op aangedrongen. Je kunt pas beginnen met het plakken van een fietsband als je weet waar het lek zit. Zo is het ook met winstbelastingen.

Het plan van de Commissie komt daarnaast op een goed moment, al houden de voorstellen geen direct verband met de Panama Papers. Die bevatten onthullingen rond ontwijkingsgedrag van ondernemers en beroemdheden, terwijl de informatieplicht geldt voor de grote jongens: de 2000 grootste bedrijven in de Europese Unie.

Toch kunnen de Panama Papers helpen de druk op de zaak te houden. Jaarlijks lopen de schatkisten van de rijke landen tussen 110 en 240 miljard dollar mis door belastingontwijking. Nu is dus het politieke moment daar iets aan te veranderen.

Daarom is het zo belangrijk dat deze stap snel wordt gevolgd door concrete voorstellen die ongewenste of illegale belastingontwijking stoppen, in de EU maar ook inde rest van de wereld. De PvdA in het Europees Parlement heeft daarom samen met zijn sociaaldemocratische politieke familie opgeroepen tot een wereldtop tegen belastingontwijking. Wat wereldwijd gebeurt, moet op wereldschaal worden aangepakt.

 

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang