Waarom we naast CO2 ook onze methaanuitstoot snel moeten afbouwen

Waarom we naast CO2 ook onze methaanuitstoot snel moeten afbouwen

Vandaag beslist het Europees Parlement over het verminderen van methaanemissies in de energiesector. Belangrijk want methaan is een grote boosdoener als het gaat om klimaatopwarming. Het gas is tot wel 84 keer (!) schadelijker dan CO2. Daarom moeten we onze methaanuitstoot veel sneller afbouwen.

Wanneer we het hebben over de opwarming van de aarde, hebben we het vaak over CO2. Het is echter niet de enige boosdoener. Zo dragen door-de-mens-veroorzaakte methaanemissies voor wel 30% bij aan de klimaatverandering.

Methaan komt op natuurlijke wijze voor op onze planeet. De totale hoeveelheid methaan in de atmosfeer is echter flink gestegen door toedoen van de mens. Methaan komt onder andere vrij bij afvalverwerking, veeteelt, rijstteelt en in de energiesector.

Twee jaar geleden sloten op de klimaattop in Glasgow – op initiatief van de VS en de EU – heel wat landen zich aan bij de zogenaamde methaanbelofte. Ze beloofden om de methaanuitstoot te verlagen met ten minste 30 procent. Deze wet bouwt voort op die belofte.

Wat is methaan?

  • Methaan is een belangrijk bestanddeel van aardgas, en een buitengewoon krachtig broeikasgas.
  • Methaan breekt wel sneller af dan CO2. Die laatste blijft eeuwenlang in de atmosfeer hangen, methaan gemiddeld slechts 12 jaar.
  • Ongeveer 30 % van de klimaatopwarming die nu al een feit is, komt door methaan. De wereldwijde uitstoot terugdringen, kan dus helpen om klimaatopwarming op korte termijn af te remmen.

Methaanuitstoot door toedoen van de mens

In 2022 belandde er 135 miljoen ton methaan in de atmosfeer bij de winning, productie en verfijning van gas, olie en kolen. Dat is maar net iets minder dan de recordhoeveelheid die in 2019 werd uitgestoten.

Daarmee is de energiesector goed voor 40% van alle ‘menselijke’ methaanuitstoot. Alleen de landbouw stoot nog meer uit.

Ongeveer 30 % van de klimaatopwarming die nu al een feit is, komt door methaan.

Goedkope oplossing

Er wordt wel wat vooruitgang geboekt, maar de uitstoot is nog altijd veel te hoog en gaat niet snel genoeg omlaag. Hier is geen excuus voor, zeker als je weet dat methaanuitstoot terugdringen een van de goedkoopste manieren is om de opwarming van de aarde op korte termijn tegen te gaan.

De technologie om de uitstoot te verminderen is beschikbaar. Bovendien is slechts 3% van de totale omzet van de olie- en gassector al genoeg zijn om de uitstoot daar met 75% te verminderen. Heel wat laaghangend fruit dat we dringend moeten plukken.

We kijken naar de Europese energiesector, maar stellen uiteraard ook eisen aan de importeurs van olie en gas. Wel zo eerlijk voor onze eigen industrie.

Snel effect

Waar CO2 en andere broeikasgassen honderden tot duizenden jaren in de atmosfeer blijven hangen, verdwijnt methaan binnen enkele tientallen jaren. Het verminderen van de uitstoot heeft dus relatief snel effect en is dus een effectieve manier om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Neem contact op

Europarlementariër Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Europarlementariër Milieu, Volksgezondheid, Industrie, Onderzoek en Energie