Wat de boer niet kent, dat eet hij niet

Wat de boer niet kent, dat eet hij niet

Vandaag en morgen stemt de Milieu- en Landbouwcommissie in het Europees Parlement over de Boer-tot-Bordstrategie. Een belangrijk onderdeel van de Green Deal.

Plannen voor het tegengaan van voedselverspilling tot het beschermen van kleine boeren. Van het garanderen van dierenwelzijn tot het verminderen van CO2-uitstoot en het terugdringen van gebruik van pesticiden en kunstmest. De uitgebreide strategie is onmisbaar om de doelstellingen van de Green Deal te behalen.

Op het pad naar klimaatneutraliteit in 2050 zal elke sector zijn steentje moeten bijdragen, zo ook de voedingsindustrie. Hierbij is het belangrijk dat we naar de volledige voedselketen kijken, en ook de landbouwsector betrekken. De EU is wereldwijd de grootste importeur en exporteur van landbouwproducten. We hebben dan ook de plicht én mogelijkheid om het verschil te maken met hoge standaarden.

Stikstof

In Nederland is de strategie met name van belang om de grote stikstofuitstoot van onze veestapel te verlagen. De Nederlandse stikstofuitstoot is dan ook de hoogste van Europa. De Boer-tot-Bordstrategie stelt innovatieve plannen voor om de voetafdruk van onze veestapel te verminderen. Daarnaast heeft de strategie tot doel het aandeel biologische landbouw te vergroten tot 25% voor 2030. Ook het gebruik van kunstmest en pesticiden zal worden teruggebracht.

We hebben de plicht én mogelijkheid om het verschil te maken met hoge standaarden.

De promotie van de biologische landbouw is een goede ontwikkeling. Het is belangrijk om boeren te helpen verduurzamen, en dit ook te promoten en te belonen. Het grootste probleem met biologische landbouw tot nu toe is het gebrek aan consumptie. Daar valt via sensibilisering en campagnes nog veel winst te behalen.

Kleine boeren

Binnen deze strategie zal ik met name focussen op het beschermen van kleine boeren die biologisch produceren. Binnen het huidige systeem worden zij uit de markt geconcurreerd door grote producenten en uitgebuit door gigantische supermarktketens die rijk worden met hun producten. De strategie biedt betere bescherming en stimuleert de verkoop van lokale, biologische producten.

De uitdrukking ‘wat de boer niet kent, dat eet ie niet’ geldt voor ons allemaal. Als je weet waar je melk vandaan komt, smaakt die een stuk lekkerder. Deze strategie legt de basis voor een duurzaam, gezond, maar bovenal ook eerlijk voedselbeleid.