Door Agnes Jongerius op 29 oktober 2015

Wat gaat Europa doen om armoede te bestrijden?

In Europa zijn er op dit moment circa 26 miljoen kinderen en jongeren die worden bedreigd door armoede of sociale uitsluiting. Dit blijkt uit een onderzoek dat deze week door de Duitse stichting Bertelsmann is uitgebracht. In het afgelopen jaar is de sociale kloof tussen jong en oud toegenomen. Ook is de sociale kloof tussen de zuidelijke en de noordelijke lidstaten toegenomen.

Het is schrikbarend om te zien dat in Spanje, Griekenland, Italië en Portugal het aantal kinderen en jongeren dat door armoede of sociale uitsluiting wordt bedreigd is toegenomen tot 7,6 miljoen. De afgelopen jaren is er veel gesproken maar weinig gedaan.

De ongelijkheid neemt toe en het aantal jongeren tussen de 20 en 24 jaar dat geen werk heeft en ook geen opleiding volgt wordt groter. Alleen Duitsland en Zweden is het gelukt om deze negatieve spiraal te doorbreken, maar in de rest van Europa lukt dat nog niet. Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is nog steeds schrikbarend groot. Het is tijd dat Europa meer werk gaat maken van de ambities op sociaal gebied.

De Europese Commissie heeft vijf jaar geleden de ambitie geformuleerd om de komende vier jaar 20 miljoen Europeanen uit de armoede te halen. Maar zonder actie gaat dat niet lukken. Daarom heb ik Commissie gevraagd welk gaat maatregelen er worden genomen om de doelstellingen alsnog te halen.

Zie hier het filmpje van mijn bijdrage.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Als Europarlementariër namens de PvdA hou ik me in mijn tweede termijn in het Europees Parlement met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel. Europa heeft een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een

Meer over Agnes Jongerius