Door Paul Tang op 19 januari 2016

Wat we kunnen leren van het land van Lehmann Brothers ?

Het Europees Parlement stemt vandaag over aanbevelingen voor een kapitaalmarktunie. De Europese Commissie wil met deze kapitaalmarktunie op nieuwe manieren geld vrij maken voor leningen en investeringen, buiten het bankwezen om. Het is een goed voorstel omdat het huidige systeem niet goed functioneert, maar het mag de druk niet wegnemen op het repareren van onze banken.

De Commissie heeft goed naar de Verenigde Staten gekeken. Aan de andere kant van de oceaan verstrekken de kapitaalmarkten 80% van de leningen en banken 20%. Maar om met David Bowie te spreken:’ This is not America’. In de EU is deze verhouding andersom. Banken zullen in Europa belangrijk blijven en moeten sterker gemaakt worden.

Er is namelijk een andere, veel belangrijkere les die we kunnen leren van de Amerikanen. In de VS zijn na de bankencrisis van 2008 stappen genomen om het bankenstelsel te verbeteren. Gespeculeer met spaargeld is aan banden gelegd en de kapitalisering van banken is versterkt. Hierdoor is het bankensysteem in de VS minder kwetsbaar dan in de EU.

In Europa zijn ook stappen genomen, maar die zijn nog fragmentarisch. We hebben een bankenunie, maar geen gezamenlijk garantiestelsel dat de band tussen banken en overheden doorknipt. De rechtste partijen in het parlement hebben een voorstel om spaargeld af te schermen zoals in de VS bestaat geblokkeerd.

De kapitaalmarktunie kijkt naar nieuwe manieren om geld vrij te maken, buiten banken om. Dit is interessant: zo biedt het internet kansen, bijvoorbeeld via crowdfunding. Maar we kunnen er niet onderuit dat banken nog steeds verreweg de belangrijkste kredietverstrekkers zijn in de EU. De kapitaalmarktunie moet daarom niet alleen innovatie stimuleren maar ook de bankensector repareren. Op deze manier is het spaargeld veilig, kunnen bedrijven aan krediet komen en worden banken goed gecontroleerd.

Paul Tang

Paul Tang

Als parlementariër namens de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement wil ik werken aan een sterker en socialer Europa. Mijn hele loopbaan heb ik me al bezig gehouden met de vraag hoe we op een verantwoorde manier kunnen zorgen voor duurzame economische groei, waarmee we niet alleen banen scheppen, maar ook de samenleving

Meer over Paul Tang