Wel het geld maar niet de waarden is geen optie

Wel het geld maar niet de waarden is geen optie

Het Europees Parlement bevraagt de Commissie en de Raad vandaag over het Europees herstelfonds. In het debat zullen ook de Poolse en Hongaarse herstelplannen onderwerp van gesprek zijn.

De Commissie houdt deze budgetten voorlopig vast vanwege de ernstige rechtsstaatproblemen in die landen. Als de plannen voor eind van het jaar niet worden goedgekeurd, vervalt de voorfinanciering. Polen en Hongarije zouden dan respectievelijk 4,7 miljard euro en 932 miljoen euro voorlopig mislopen.

Lara Wolters volgt de voortgang op de voet in de Parlementscommissie begrotingscontrole:
“De Poolse en Hongaarse herstelplannen liggen nog op de plank. Dat moet wat mij betreft zo blijven, zolang beide landen uitspraken van het Europees Hof over onafhankelijke rechtsspraak naast zich neer blijven leggen. En beide landen moeten duidelijk kunnen aantonen dat het geld niet in de verkeerde zakken belandt door maatregelen tegen corruptie, belangenverstrengeling en fraude te nemen. De Commissie noemde het afgelopen week onwaarschijnlijk dat de plannen nog dit jaar worden goedgekeurd, daar willen we de Commissie ook aan houden.”

Thijs Reuten, PvdA Europa-woordvoerder op het gebied van rechtsstaat:
“Wel het geld maar niet de waarden’ is geen optie. We moeten een einde maken aan de straffeloosheid van alle rechtsstaatschendingen in deze EU-lidstaten. Dat is in de eerste plaats in het belang van de inwoners van Hongarije en Polen – onze mede-Europeanen – zelf. De Commissie kan daarom ook niet langer dralen met de toepassing van het conditionaliteitsmechanisme, dat het algemene EU-budget koppelt aan de rechtsstaat. Daar wachten we nu al bijna een jaar op.”